Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku

Wójt Gminy Stryszów informuje, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stryszów

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku

Opłata dla mieszkańców

 

 

opłata selektywna - miesięczna

opłata nieselektywna - miesięczna

Mieszkańcy

15,00 zł

32,00 zł

3-cie i kolejne dziecko

12,00 zł

29,00 zł

Opłata dla nieruchomości niezamieszkłych, na których wytwarzane są  odpady komunalne - OPŁATY BEZ ZMIAN

 

opłata selektywna - miesięczna

opłata nieselektywna - miesięczna

Pojemnik 120l.

35,00 zł

70,00 zł

Pojemnik 240l.

55,00 zł

110,00 zł

Pojemnik 1100l.

125,00 zł

250,00 zł

Pojemnik o pojemności powyżej 1100l.

0,50 zł / litr

1,00 zł / litr

Opłata dla domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

 

opłata selektywna - roczna

opłata nieselektywna - roczna

Domek letniskowy

168,00 zł

336,00 zł

Nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

168,00 zł

336,00 zł


 Numery kont indywidualnych pozostają bez zmian. Zawiadomienia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z harmonogramem odbioru odpadów będą dostarczone do właścicieli nieruchomości w miesiącu lutym. 

Przejdź do całego harmonogramu odbioru odpadów na rok 2020