Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 2020

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK znajduje się na terenie obiektu Ludowego Klubu Sportowego „Chełm” Stryszów  i czynny jest w DRUGĄ sobotę miesiąca tj. 14 MARCA 2020 od godz. 8:00 do godz. 16:00..

PRZYJMUJEMY: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (limit 4 szt. na rok od nieruchomości), odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo – budowlane tylko z drobnych remontów prowadzonych przez właścicieli nieruchomości.

NIE PRZYJMUJEMY: azbestu, onduliny, odpadów samochodowych, odzieży, odpadów poprodukcyjnych, przemysłowych, odpadów budowlanych od osób prowadzących działalność gospodarczą, opon powyżej 60 cm średnicy.

PSZOK TO NIE GMINNE WYSYPISKO ŚMIECI!!

  • Odpady na PSZOK oddają tylko i wyłącznie właściciele nieruchomości objęci systemem,
    za okazaniem dowodu osobistego.

  • Oddający ma obowiązek oddawać odpady w firmowych workach z naklejonym kodem kreskowym – zmieszany (worki można zakupić na miejscu).

  • Przyjmowane są tylko odpady posegregowane i odpowiednio spakowane.

  • Czysty gruz budowlany przyjmowany będzie na wyznaczone miejsce w godzinach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu do pracownika urzędu gminy.

  • Odpady budowlane z budowy nowych domów i kompleksowej modernizacji starych budynków oraz odpady przywożone przez osoby prowadzące działalność gospodarczą - nie będą przyjmowane. Przedmiotowe odpady należy oddać na składowisko odpadów we własnym zakresie i ponieść koszt ich utylizacji – zamówić indywidualnie kontener. 

UWAGA! TEREN PSZOKu JEST MONITOROWANY

KAŻDY PRZYPADEK PODRZUCENIA ODPADÓW NA TEREN PSZOKU ORAZ WOKÓŁ OGRODZENIA LKS „CHEŁM” STRYSZÓW - BĘDZIE ZGŁOSZONY NA POLICJĘ.

Ulotka o PSZOKu w pdf