Gospodarka odpadami – informacja o opłatach na 2018 rok

Wójt  Gminy  Stryszów  informuje,  że  od  1  stycznia  2018  roku  będą obowiązywały  nowe  stawki  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi w opłacie od nieruchomości zamieszkałych.

UWAGA!!!
Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe numery  kont  indywidualnych  do  wpłat  za  odpady komunalne.

Nowe numery podane są w zawiadomieniach na rok 2018. W razie nie otrzymania  zawiadomienia  do  31.01.2018r.  należy  zgłosić  ten  fakt  do  Urzędu Gminy.