4 kwietnia 2017 r. (wtorek) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 7 kwietnia 2017r. (piątek) odbędzie się zbiórka sprzętu elektronicznego i elektrycznego.