Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021

Miesiąc Styczeń I termin wywozu:

4 stycznia (poniedziałek) - Leśnica – Stronie do wiaduktu

5 stycznia (wtorek) - Stronie od wiaduktu

7 stycznia (czwartek) - Zakrzów

8 stycznia (piątek) - Stryszów

11 stycznia (poniedziałek) - Dąbrówka

12 stycznia (wtorek) - Łękawica

Miesiąc Styczeń II termin wywozu:

18 stycznia (poniedziałek) - Leśnica – Stronie do wiaduktu

19 stycznia (wtorek) - Stronie od wiaduktu

20 stycznia (środa) - Zakrzów

21 stycznia (czwartek) - Stryszów

25 stycznia (poniedziałek) - Dąbrówka

26 stycznia (wtorek) - Łękawica

cały harmonogram wywozu odpadów

Opłaty za odpady komunalne na terenie Gminy Stryszów na rok 2021

Opłata dla nieruchomości zamieszkałych

 Opłata

opłata selektywna - miesięczna

opłata w przypadku braku segregacji - miesięczna

Mieszkaniec

21,00 zł

42,00 zł

W przypadku posiadania przydomowego kompostownika opłata jest niższa o 1 zł i wynosi 20 zł/os.

W przypadku posiadania 3 lub więcej dzieci opłata jest niższa o 3zł na trzecie i kolejne dziecko.

Opłata dla domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

 Typ nieruchomości

opłata selektywna - roczna

opłata w przypadku braku segregacji - roczna

Domek letniskowy

168,00 zł

336,00 zł

Nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

168,00 zł

336,00 zł

Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnym

Posiadasz przydomowy kompostownik? Kompostujesz bioodpady?

Odbierz ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Jak możesz to zrobić? To proste! 

 • pobierz deklarację ze strony internetowej www.stryszow.pl lub w urzędzie gminy
 • złóż aktualną deklarację o wysokości opłaty z twojej nieruchomości
 • deklarację złóż osobiście w urzędzie gminy, elektronicznie przez platformę epuap lub pocztą tradycyjną 

Zostanie Ci naliczona ulga:

 • przyznana dla właścicieli domów jednorodzinnych
 • wyliczona jako iloczyn wysokości ulgi oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
 • określona uchwałą Rady Gminy w Stryszowie

Plakat kompostowanie

Treść plakatu: Przydomowy kompostownik

Zasady skutecznego kompostowania

 • Kompostownik postaw w zacienionym miejscu - unikniesz przesuszenia
 • Na początek wysyp gotowy kompost lub ziemię ogrodową zakupioną w sklepie
 • Dorzucaj kolejne odpadki organiczne pozostałe z domu i ogrodu
 • Kolejne warstwy przesyp żyzną ziemią dla usprawnienia procesu rozkładu
 • Pamiętaj o mieszaniu kompostu
 • Przykryj kompostownik warstwą liści lub workiem jutowym, aby zachował ciepło i wilgoć
 • Pilnuj wilgotności kompostownika – suchy zroś wodą
 • Unikaj przelania, bo może to doprowadzić do gnicia i brzydkiego zapachu
 • Przelany kompost wymieszaj i przełóż niezadrukowanymi kartkami papieru lub opakowaniami po jajkach - tzw. wytłoczkami
 • Kompostownik założony wiosną to żyzna ziemia do jesiennego ogródka

MINISTERSTWO KLIMATU. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja dla przedsiębiorców o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

Wójt Gminy Stryszów informuje, że od 1 stycznia 2021 r. gmina nie będzie odbierać odpadów komunalnych od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2021 roku, każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Stryszów.  

Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej przez Państwa umowy z wybranym przedsiębiorstwem.

Umowa ta musi mieć charakter pisemny. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są zobowiązani do udokumentowania w formie:

 1. umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej,
 2. dowodów uiszczania opłat za wyżej wymienione usługi. 

W sytuacji, gdy nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe oraz prowadzenie działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości:

 • uiszcza do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część przeznaczoną na cele mieszkaniowe, zgodnie ze złożoną deklaracją;
 • zawiera dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

W związku z art. 3 ust. 3 pkt. 3 w/w ustawy gmina obowiązana  jest do prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym urząd gminy będzie systematycznie kontrolował przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z ustawy.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:  http://stryszow.pl/files/2020/rejestrwpisowrdr2019.pdf

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

 • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.);
 • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

12 grudnia od godz. 8:00 do godz. 16:00 będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie obiektu Ludowego Klubu Sportowego „Chełm” Stryszów.

Niezmiennie prosimy wszystkie osoby oddające odpady na PSZOK o zachowanie środków ostrożności (zasłonięcie ust i nosa oraz rękawiczki, 2 metry odstępu od innych osób) ze względu na obowiązującą pandemię.

Jednocześnie informujemy, że odpady mogą oddać tylko osoby z terenu Gminy Stryszów – osobiście! Osoby trzecie mogą pomóc przy przewiezieniu odpadu, jednak nie mogą pojawić się na PSZOKU „w imieniu” właściciela odpadów.

PRZYJMUJEMY: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (limit 4 szt. na rok od nieruchomości), odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo – budowlane tylko z drobnych remontów prowadzonych przez właścicieli nieruchomości.

NIE PRZYJMUJEMY: azbestu, onduliny, odpadów samochodowych, odzieży, odpadów poprodukcyjnych, przemysłowych, odpadów budowlanych od osób prowadzących działalność gospodarczą, opon powyżej 60 cm średnicy.

 

Informacja o wykonawcy - odbiór odpadów 2020

Od 1 stycznia 2020 roku odpady komunalne z terenu Gminy Stryszów odbiera firma: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o.
siedziba firmy: os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

Koordynator – Pani Klaudia Jodłowska
Tel. (18) 26 25 095 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpady z działalności rolniczej (m.in. opony z ciągników)

Punkty zbierania folii, sznurków, opon rolniczych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm) informujemy, że odpady folii, sznurka oraz opon, powstające w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów można odpłatnie przekazać do Punktu Skupu Surowców Wtórnych w Suchej Beskidzkiej ul. Przemysłowa 1

Czy w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina może odbierać od rolników odpady z działalności rolniczej?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Czytaj więcej...

Wspólny system segregacji odpadów (WSSO) - przewodnik

Od 1 lipca 2017 r.  1  obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.:

 • na wymianę pojemników we właściwych kolorach  gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
 • oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 1 lipca 2017 r.
 • w terminach uzależnionych od czasu zakończenia umowy z firmami odbierającymi odpady, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

    DO POBRANIA - PRZEWODNIK Wspólny system segregacji odpadów (WSSO) - PDF