Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnym

Posiadasz przydomowy kompostownik? Kompostujesz bioodpady?

Odbierz ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Jak możesz to zrobić? To proste! 

 • pobierz deklarację ze strony internetowej www.stryszow.pl lub w urzędzie gminy
 • złóż aktualną deklarację o wysokości opłaty z twojej nieruchomości w miesiącu wrześniu
 • deklarację złóż osobiście w urzędzie gminy, elektronicznie przez platformę epuap lub pocztą tradycyjną 

Zostanie Ci naliczona ulga:

 • przyznana dla właścicieli domów jednorodzinnych
 • wyliczona jako iloczyn wysokości ulgi oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
 • określona uchwałą Rady Gminy w Stryszowie

Plakat kompostowanie

Treść plakatu: Przydomowy kompostownik

Zasady skutecznego kompostowania

 • Kompostownik postaw w zacienionym miejscu - unikniesz przesuszenia
 • Na początek wysyp gotowy kompost lub ziemię ogrodową zakupioną w sklepie
 • Dorzucaj kolejne odpadki organiczne pozostałe z domu i ogrodu
 • Kolejne warstwy przesyp żyzną ziemią dla usprawnienia procesu rozkładu
 • Pamiętaj o mieszaniu kompostu
 • Przykryj kompostownik warstwą liści lub workiem jutowym, aby zachował ciepło i wilgoć
 • Pilnuj wilgotności kompostownika – suchy zroś wodą
 • Unikaj przelania, bo może to doprowadzić do gnicia i brzydkiego zapachu
 • Przelany kompost wymieszaj i przełóż niezadrukowanymi kartkami papieru lub opakowaniami po jajkach - tzw. wytłoczkami
 • Kompostownik założony wiosną to żyzna ziemia do jesiennego ogródka

MINISTERSTWO KLIMATU. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 10 października

10 października od godz. 8:00 do godz. 16:00 będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie obiektu Ludowego Klubu Sportowego „Chełm” Stryszów.

Niezmiennie prosimy wszystkie osoby oddające odpady na PSZOK o zachowanie środków ostrożności (zasłonięcie ust i nosa oraz rękawiczki, 2 metry odstępu od innych osób) ze względu na obowiązującą pandemię.

Jednocześnie informujemy, że odpady mogą oddać tylko osoby z terenu Gminy Stryszów – osobiście! Osoby trzecie mogą pomóc przy przewiezieniu odpadu, jednak nie mogą pojawić się na PSZOKU „w imieniu” właściciela odpadów.

PRZYJMUJEMY: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (limit 4 szt. na rok od nieruchomości), odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo – budowlane tylko z drobnych remontów prowadzonych przez właścicieli nieruchomości.

NIE PRZYJMUJEMY: azbestu, onduliny, odpadów samochodowych, odzieży, odpadów poprodukcyjnych, przemysłowych, odpadów budowlanych od osób prowadzących działalność gospodarczą, opon powyżej 60 cm średnicy.

 

Informacja o wykonawcy - odbiór odpadów 2020

Od 1 stycznia 2020 roku odpady komunalne z terenu Gminy Stryszów odbiera firma: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o.
siedziba firmy: os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

Koordynator – Pani Klaudia Jodłowska
Tel. (18) 26 25 095 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpady z działalności rolniczej (m.in. opony z ciągników)

Punkty zbierania folii, sznurków, opon rolniczych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm) informujemy, że odpady folii, sznurka oraz opon, powstające w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów można odpłatnie przekazać do Punktu Skupu Surowców Wtórnych w Suchej Beskidzkiej ul. Przemysłowa 1

Czy w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina może odbierać od rolników odpady z działalności rolniczej?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Czytaj więcej...

Informacja z zakresu gospodarki odpadami

Wójt Gminy Stryszów na podstawie obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) informuje, że:

 1. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stryszów od 15 lutego 2016 roku do 30 czerwca 2017 odbiera firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. z siedzibą: Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stryszów są zagospodarowane przez firmę odbierającą odpady w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Zachodniego P.K. EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia

Czytaj więcej...

Wspólny system segregacji odpadów (WSSO) - przewodnik

Od 1 lipca 2017 r.  1  obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.:

 • na wymianę pojemników we właściwych kolorach  gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
 • oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 1 lipca 2017 r.
 • w terminach uzależnionych od czasu zakończenia umowy z firmami odbierającymi odpady, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

    DO POBRANIA - PRZEWODNIK Wspólny system segregacji odpadów (WSSO) - PDF