Ogłosznie - 27.05.2015r. - kody kreskowe

Wójt Gminy Stryszów informuje, że od dnia 1 czerwca br. worki z odpadami komunalnymi bez naklejonych kodów kreskowych, nie będą odbierane. Takie działanie spowodowane jest niewypełnianiem przez Państwa zadeklarowanego selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Firma odbierająca odpady za pomocą kodów kreskowych monitorować będzie brak segregacji przez mieszkańców. Kody kreskowe można odebrać w Urzędzie Gminy.

                                                            Wójt Gminy
                                                                    ( - ) mgr Jan Wacławski

Ogłoszenie - 27.05.2015r. - nieodebrane odpady

W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych przez firmę w ciągu 48 godzin od daty określonej w harmonogramie, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tej informacji do Urzędu Gminy lub bezpośrednio do firmy odbierającej odpady.

Koordynator w terenie – Pan Kamil Brańka    tel. 883-699-667


                                                            Wójt Gminy
                                                                    ( - ) mgr Jan Wacławski

OGŁOSZENIE - w sprawie wymiany pojemników - 15.04.2015

Stryszów, dnia 15.04.2015

Wójt Gminy Stryszów informuje, że firma F.H.U. Auto Serwis Wioletta Chowaniec zakończyła wymianę pojemników na odpady komunalne niesegregowane.
Osoby, które nie otrzymały pojemnika, proszone są o zgłoszenie tej informacji telefonicznie do Urzędu Gminy, celem niezwłocznego dostarczenia brakujących pojemników przez firmę wykonującą usługę.
               

Wójt Gminy
                                                        ( - ) mgr Jan Wacławski

Ogłoszenie Wójta Gminy

OGŁOSZENIE

             Wójt Gminy Stryszów informuje, że w miesiącu lutym bieżącego roku nastąpi zamiana wszystkich pojemników na odpady komunalne niesegregowane przez firmę obecnie świadczącą usługi. Pojemniki jak dotychczas dostarczone i użytkowane będą bez opłat.

                    Wójt Gminy
(-) mgr Jan Wacławski

Ogłoszenie - wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz opon  z terenu gminy Stryszów
odbędzie się w dniu 25 września 2014 roku (czwartek) od godziny 8:00

Odpady należy wystawić w następujących miejscach :
Leśnica - k/świetlicy
Stronie - k/szkoły
Zakrzów - k/remizy OSP, Bugaj Zakrzowski (k/szkoły)
Stryszów - stacja PKP, k/Urzędu Gminy, skrzyżowanie (k/oczyszczalni), Wielkie Pole (k/sklepu P. Pławnej), Bugaj Stryszowski (k/sklepu P. Basik), k/mostu na stadion
Dąbrówka - pętla, Ostałowa, plac przed budynkiem P. Szczurek,
Łękawica - k/szkoły, Podgaje (k/sołtysa), Kornela (k/skrętu na Stawy), k/cmentarza, k/figury nad Kurnikiem,

Wójt Gminy
( - ) mgr Jan Wacławski

Ogłoszenie w sprawie terminu wywozu odpadów na styczeń 2015r.

O G Ł O S Z E N I E


Informuję, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na terenie gminy od stycznia 2015 nie ulega zmianie.  Płatności należy regulować na dotychczasowych zasadach.  Informacja o opłatach oraz harmonogram na 2015 rok zostaną do Państwa dostarczone do 31 stycznia 2015r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Stryszów, dnia 14.08.2014r.

W związku ze stwierdzeniem licznych przypadków nieprzestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych przez część mieszkańców gminy w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie kontrola zawartości worków.

Wobec mieszkańców, którzy złożyli deklaracje o segregowaniu odpadów, a tego nie przestrzegają zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, celem wystawienia decyzji naliczającej podwyższone opłaty, jak za odpady niesegregowane.

Wójt Gminy Stryszów

(-) mgr Jan Wacławski