Informacja o wykonawcy - odbiór odpadów 2020

Od 1 stycznia 2020 roku odpady komunalne z terenu Gminy Stryszów odbiera firma: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o.
siedziba firmy: os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

Koordynator – Pani Klaudia Jodłowska
Tel. (18) 26 25 095 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku (2)

Wójt Gminy Stryszów informuje, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stryszów

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku

Opłata dla mieszkańców

 

 

opłata selektywna - miesięczna

opłata nieselektywna - miesięczna

Mieszkańcy

15,00 zł

32,00 zł

3-cie i kolejne dziecko

12,00 zł

29,00 zł

Opłata dla nieruchomości niezamieszkłych, na których wytwarzane są  odpady komunalne - OPŁATY BEZ ZMIAN

 

opłata selektywna - miesięczna

opłata nieselektywna - miesięczna

Pojemnik 120l.

35,00 zł

70,00 zł

Pojemnik 240l.

55,00 zł

110,00 zł

Pojemnik 1100l.

125,00 zł

250,00 zł

Pojemnik o pojemności powyżej 1100l.

0,50 zł / litr

1,00 zł / litr

Opłata dla domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

 

opłata selektywna - roczna

opłata nieselektywna - roczna

Domek letniskowy

168,00 zł

336,00 zł

Nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

168,00 zł

336,00 zł


 Numery kont indywidualnych pozostają bez zmian. Zawiadomienia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z harmonogramem odbioru odpadów będą dostarczone do właścicieli nieruchomości w miesiącu lutym. 

Przejdź do całego harmonogramu odbioru odpadów na rok 2020

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020

Miesiąc Styczeń I termin wywozu :

7 stycznia (wtorek) - Leśnica – Stronie do wiaduktu

8 stycznia (środa) - Stronie od wiaduktu

9 stycznia (czwartek) - Zakrzów

10 stycznia (piątek) - Stryszów

13 stycznia (poniedziałek) - Dąbrówka

14 stycznia (wtorek) - Łękawica

Miesiąc Styczeń II termin wywozu :

20 stycznia (poniedziałek) - Leśnica – Stronie do wiaduktu

21 stycznia (wtorek) - Stronie od wiaduktu

22 stycznia (środa) - Zakrzów

23 stycznia (czwartek) - Stryszów

27 stycznia (poniedziałek) - Dąbrówka

28 stycznia (wtorek) - Łękawica

Przejdź do całego harmonogramu odbioru odpadów na rok 2020

Odpady z działalności rolniczej (m.in. opony z ciągników)

Czy w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina może odbierać od rolników odpady z działalności rolniczej?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Czytaj więcej...

Informacja z zakresu gospodarki odpadami

Wójt Gminy Stryszów na podstawie obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) informuje, że:

  1. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stryszów od 15 lutego 2016 roku do 30 czerwca 2017 odbiera firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. z siedzibą: Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stryszów są zagospodarowane przez firmę odbierającą odpady w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Zachodniego P.K. EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia

Czytaj więcej...

Wspólny system segregacji odpadów (WSSO) - przewodnik

Od 1 lipca 2017 r.  1  obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.:

  • na wymianę pojemników we właściwych kolorach  gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
  • oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 1 lipca 2017 r.
  • w terminach uzależnionych od czasu zakończenia umowy z firmami odbierającymi odpady, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

    DO POBRANIA - PRZEWODNIK Wspólny system segregacji odpadów (WSSO) - PDF