INFORMACJA

Wójt Gminy Stryszów na podstawie obowiązków wynikających  z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1289) informuje,

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Informuję, że w dalszym ciągu przyjmowane są zamówienia na pojemnik służący do magazynowania i oddawania popiołu. Osoby chętne mogą zapisać się telefonicznie, e-mailowo, osobiście w Urzędzie Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149 tel. 33 879 74 12,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Informacja dotycząca terminu odbioru kontenera będą przekazywane telefonicznie.
Każdy pojemnik otrzyma JEDNORAZOWY kod kreskowy.
Pojemnika nie wolno używać do zbierania odpadów niesegregowanych lub bioodpadów, a każdy taki przypadek będzie skutkował nieodebraniem tych odpadów.
Wyposażenie nieruchomości w pojemnik jest bezpłatne. Odbiór popiołu z pojemnika jest w cenie ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Wójt Gminy Stryszów
mgr Jan Wacławski

Informacja z zakresu gospodarki odpadami

Wójt Gminy Stryszów na podstawie obowiązków wynikających  z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) informuje, że:
a)    odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stryszów od 15 lutego 2016 roku do 30 czerwca 2017 odbiera firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  „EMPOL” Sp. z o. o.  z siedzibą: Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.
Zmieszane odpady komunalne,  odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stryszów są zagospodarowane przez firmę odbierającą odpady w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
dla Regionu Zachodniego P.K. EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia

Czytaj więcej...

Wspólny system segregacji odpadów (WSSO) - przewodnik

Od 1 lipca 2017 r.  1  obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.:

  • na wymianę pojemników we właściwych kolorach  gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
  • oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 1 lipca 2017 r.
  • w terminach uzależnionych od czasu zakończenia umowy z firmami odbierającymi odpady, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

    DO POBRANIA - PRZEWODNIK Wspólny system segregacji odpadów (WSSO) - PDF