Ogłoszenie - zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego 14 września - Punkt Selektywnej Zbiórki Odapdów Komunalnych w Stryszowie.