OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Stryszów informuje, że każdy inwestor posiadający pozwolenie na budowę i realizujący inwestycję (zabudowa mieszkaniowa, przemysłowa, gospodarcza, letniskowa) na terenie gminy Stryszów, zobowiązany jest do przekazywania odpadów powstających przy tej budowie na składowisko. Osoby mają obowiązek podpisania umowy na wywóz  odpadów z firmą świadczącą usługi odbierania i zagospodarowania odpadów na terenie gminy i przekazywać do wglądu faktury potwierdzające ich odbiór.

Obowiązek wynika z Uchwały Nr XI/91/2015 Rady Gminy w Stryszowie  z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie: dokonania zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszów.