Ogłoszenie - 27.05.2015r. - nieodebrane odpady

W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych przez firmę w ciągu 48 godzin od daty określonej w harmonogramie, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tej informacji do Urzędu Gminy lub bezpośrednio do firmy odbierającej odpady.

Koordynator w terenie – Pan Kamil Brańka    tel. 883-699-667


                                                            Wójt Gminy
                                                                    ( - ) mgr Jan Wacławski