Ogłoszenie Wójta Gminy

OGŁOSZENIE

             Wójt Gminy Stryszów informuje, że w miesiącu lutym bieżącego roku nastąpi zamiana wszystkich pojemników na odpady komunalne niesegregowane przez firmę obecnie świadczącą usługi. Pojemniki jak dotychczas dostarczone i użytkowane będą bez opłat.

                    Wójt Gminy
(-) mgr Jan Wacławski