Ogłoszenie w sprawie terminu wywozu odpadów na styczeń 2015r.

O G Ł O S Z E N I E


Informuję, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na terenie gminy od stycznia 2015 nie ulega zmianie.  Płatności należy regulować na dotychczasowych zasadach.  Informacja o opłatach oraz harmonogram na 2015 rok zostaną do Państwa dostarczone do 31 stycznia 2015r.


Wywóz odpadów komunalnych w miesiącu styczniu 2015  roku  będzie zorganizowany w poniżej podanych terminach:

 

Miesiąc Styczeń I termin wywozu:

5 stycznia (poniedziałek)   - Leśnica – Stronie do wiaduktu

7 stycznia (środa)             - Stronie od wiaduktu

8 stycznia (czwartek)         - Zakrzów

9 stycznia ( piątek )          - Stryszów

12 stycznia (poniedziałek) - Dąbrówka

13 stycznia  ( wtorek )       - Łękawica

 

 Miesiąc Styczeń II termin wywozu:

19 stycznia ( poniedziałek ) - Leśnica – Stronie do wiaduktu

20 stycznia ( wtorek )          - Stronie od wiaduktu

21 stycznia ( środa )           - Zakrzów

22 stycznia ( czwartek )       - Stryszów

26 stycznia ( poniedziałek ) - Dąbrówka

27 stycznia ( wtorek )          - Łękawica

 

Wójt Gminy

Jan Wacławski