Ogłoszenie

Stryszów, dnia 14.08.2014r.

W związku ze stwierdzeniem licznych przypadków nieprzestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych przez część mieszkańców gminy w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie kontrola zawartości worków.

Wobec mieszkańców, którzy złożyli deklaracje o segregowaniu odpadów, a tego nie przestrzegają zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, celem wystawienia decyzji naliczającej podwyższone opłaty, jak za odpady niesegregowane.

Wójt Gminy Stryszów

(-) mgr Jan Wacławski