Informacja o zasadach zbiórki odpadów komunalnych

 

 

Segregując odpady należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • Karton – spłaszczyć, usunąć elementy plastikowe lub metalowe,
  • Terminarze w twardych okładkach – oderwać okładkę,
  • Puszki aluminiowe – opróżnić, opłukać, wysuszyć,
  • Opakowania kartonowe – kartonik spłaszczyć, nie jest konieczne zdejmowanie plastikowych nakrętek,
  • Szklane butelki – zdjąć zakrętki, opróżnić, oczyścić, osuszyć, nie tłuc, nie ma potrzeby ściągać papierowych etykiet,
  • Butelki plastikowe PET – osuszyć, zgnieść i zakręcić.

 

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje.

W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie wykonuje czynności zadeklarowanych, np. nie segreguje odpadów,  istnieje możliwość wydania decyzji o naliczeniu wyższej opłaty jak za odpady niesegregowane.

 

Jaki rodzaj odpadów będzie odbierany:

1. Zmieszane odpady komunalne,

2. Selektywnie zbierane odpady komunalne: tworzywa sztuczne, papier, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe,

3. Odpady wielkogabarytowe, opony oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Jakie odpady należy wrzucać do niebieskiego worka:

papier: opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, zeszyty, kartony i pudełka.

Jakie odpady należy wrzucać do żółtego worka:

tworzywa sztuczne: opakowania z tworzyw sztucznych np. butelka PET, opakowania po jogurtach, kefirach, margarynach, folie i torebki, butelki po kosmetykach, środkach czystości  
oraz nakrętki z tworzyw sztucznych,

opakowania wielomateriałowe: opakowania po sokach, mleku (tzw. tetra packi),

Jakie odpady należy wrzucać do zielonego worka:

opakowania szklane, tj. butelki oraz słoiki.

Jakie odpady należy wrzucać do białego worka:

metal: opakowania z aluminium i żelaza np. puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny,

Jakie odpady należy wrzucać do pojemnika – czarnego worka:

odpady nie nadające się do selektywnej zbiórki, tj. resztki organiczne, torebki z herbat,
skorupki z jajek, tłuste papiery – z pieczenia, torebki foliowe z pieczenia.

 

Jak często odbierane będą odpady:

1.   Odpady będą odbierane dwa razy w miesiącu z pojemników lub worków czarnych oraz worków z selektywnie zebranymi odpadami, w terminach określonych w harmonogramie.

2.   Odpady wielkogabarytowe, opony oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa razy w roku, w terminie i miejscu ustalonym przez Wójta.

 

Nie będą odbierane:  odpady remontowo - budowlane, odzież, wełna mineralna, papa, eternit, części samochodowe, szkło okienne, porcelana, tłuczone szkło.

 

Odpady komunalne oraz surowce wtórne powinny być wystawione przed posesję do drogi dojazdowej najpóźniej do godziny 7:00 w dniu odbioru / nie będą obierane odpady z terenu posesji/.
Worki z surowcami wtórnymi prosimy wystawiać po napełnieniu do pełnej objętości – związane.

Właściciel posesji zgłasza u wykonawcy usługi (kierowcy) zapotrzebowanie na ilość worków na odpady.

 

Kody kreskowe należy naklejać na każdy z oddawanych worków oraz jednorazowo na pojemnik. Właściciele posesji nieposiadający kodów zobowiązani są zgłosić ich brak w Urzędzie Gminy, celem ich dostarczenia.

 

                                                                                                                                                                            

 

 

Przeterminowane leki można nieodpłatnie dostarczyć do Apteki MEDIQ w Stryszowie zlokalizowanej w obiekcie stacji paliw – Stryszów 626.