OGŁOSZENIE

W związku z wykonywaną przebudową drogi Łękawica- Dąbrówka w dniach 29.10.2019 r. (wtorek), 30.10.2019 r. (środa) i 31.10.2019 r. (czwartek) w godzinach 800-1700 planuje się zamknięcie drogi na odcinku od skrzyżowania  z drogą powiatową w Łękawicy do skrzyżowania w stronę centrum Dąbrówki. Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Stryszów
         (-) Szymon Duman

 

Ogłoszenie Wójta Gminy

Informuję o podjęciu przez Radę Gminy w Stryszowie

uchwały Nr XXVI/217/2017z dnia 20 września 2017r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leśnica
w zakresie przeznaczenia części terenów upraw polowych i ogrodniczych (bez zabudowy)
na tereny upraw polowych i ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stryszów w sprawie pojemników do magazynowania i oddawania popiołu.

Informuję, że do 15 lipca br. przyjmowane są zamówienia na pojemnik służący do magazynowania i oddawania popiołu.
Na jedno gospodarstwo domowe przypada 1 pojemnik.
Informacje dotyczące odbioru kontenera będą zamieszczone na stronie internetowej i przekazywane telefonicznie.
Każdy pojemnik otrzyma JEDNORAZOWY kod kreskowy.
Pojemnika nie wolno używać do zbierania odpadów niesegregowanych lub bioodpadów, a każdy taki przypadek będzie skutkował nieodebraniem tych odpadów.

Zamówienia przyjmujemy telefonicznie, e-mailowo, osobiście
w Urzędzie Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149 tel. 33 879 74 12,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                            Wójt Gminy Stryszów
                                            (-) mgr Jan Wacławski

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Stryszów informuje, że każdy inwestor posiadający pozwolenie na budowę i realizujący inwestycję (zabudowa mieszkaniowa, przemysłowa, gospodarcza, letniskowa) na terenie gminy Stryszów, zobowiązany jest do przekazywania odpadów powstających przy tej budowie na składowisko. Osoby mają obowiązek podpisania umowy na wywóz  odpadów z firmą świadczącą usługi odbierania i zagospodarowania odpadów na terenie gminy i przekazywać do wglądu faktury potwierdzające ich odbiór.

Obowiązek wynika z Uchwały Nr XI/91/2015 Rady Gminy w Stryszowie  z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie: dokonania zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszów.                                        

                                                                                                                                                                                                                               

 

NOWE KODY KRESKOWE

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 roku każdy właściciel posesji ma obowiązek naklejać nowe kody kreskowe. Kody należy naklejać tylko na jeden worek danego rodzaju odpadów segregowanych (bez względu na ilość wystawionych worków danego rodzaju). Każdy kod posiada oznaczenie danego rodzaju odpadu, który należy nakleić na odpowiedni kolor worka.
W przypadku odpadów zmieszanych kod należy nakleić jednorazowo na pojemnik lub każdorazowo na jeden czarny worek – w przypadku gdy właściciel nie posiada pojemnika, bądź go nie wystawił.


Dotychczas obowiązujące kody kreskowe nie będą sczytywane, a tym samym – odpady nimi oznaczone nie będą odebrane.
Worki oraz pojemniki, na których nie będzie naklejonych nowych kodów kreskowych nie będą odbierane.

Ogłosznie - 27.05.2015r. - kody kreskowe

Wójt Gminy Stryszów informuje, że od dnia 1 czerwca br. worki z odpadami komunalnymi bez naklejonych kodów kreskowych, nie będą odbierane. Takie działanie spowodowane jest niewypełnianiem przez Państwa zadeklarowanego selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Firma odbierająca odpady za pomocą kodów kreskowych monitorować będzie brak segregacji przez mieszkańców. Kody kreskowe można odebrać w Urzędzie Gminy.

                                                            Wójt Gminy
                                                                    ( - ) mgr Jan Wacławski

Ogłoszenie - 27.05.2015r. - nieodebrane odpady

W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych przez firmę w ciągu 48 godzin od daty określonej w harmonogramie, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tej informacji do Urzędu Gminy lub bezpośrednio do firmy odbierającej odpady.

Koordynator w terenie – Pan Kamil Brańka    tel. 883-699-667


                                                            Wójt Gminy
                                                                    ( - ) mgr Jan Wacławski

OGŁOSZENIE - w sprawie wymiany pojemników - 15.04.2015

Stryszów, dnia 15.04.2015

Wójt Gminy Stryszów informuje, że firma F.H.U. Auto Serwis Wioletta Chowaniec zakończyła wymianę pojemników na odpady komunalne niesegregowane.
Osoby, które nie otrzymały pojemnika, proszone są o zgłoszenie tej informacji telefonicznie do Urzędu Gminy, celem niezwłocznego dostarczenia brakujących pojemników przez firmę wykonującą usługę.
               

Wójt Gminy
                                                        ( - ) mgr Jan Wacławski

Ogłoszenie Wójta Gminy

OGŁOSZENIE

             Wójt Gminy Stryszów informuje, że w miesiącu lutym bieżącego roku nastąpi zamiana wszystkich pojemników na odpady komunalne niesegregowane przez firmę obecnie świadczącą usługi. Pojemniki jak dotychczas dostarczone i użytkowane będą bez opłat.

                    Wójt Gminy
(-) mgr Jan Wacławski

Ogłoszenie w sprawie terminu wywozu odpadów na styczeń 2015r.

O G Ł O S Z E N I E


Informuję, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na terenie gminy od stycznia 2015 nie ulega zmianie.  Płatności należy regulować na dotychczasowych zasadach.  Informacja o opłatach oraz harmonogram na 2015 rok zostaną do Państwa dostarczone do 31 stycznia 2015r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Stryszów, dnia 14.08.2014r.

W związku ze stwierdzeniem licznych przypadków nieprzestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych przez część mieszkańców gminy w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie kontrola zawartości worków.

Wobec mieszkańców, którzy złożyli deklaracje o segregowaniu odpadów, a tego nie przestrzegają zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, celem wystawienia decyzji naliczającej podwyższone opłaty, jak za odpady niesegregowane.

Wójt Gminy Stryszów

(-) mgr Jan Wacławski