Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.

LINK DO SPRAWOZDANIA - PDF