Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku

Wójt Gminy Stryszów informuje, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stryszów

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku

Opłata dla mieszkańców

 

 

opłata selektywna - miesięczna

opłata nieselektywna - miesięczna

Mieszkańcy

15,00 zł

32,00 zł

3-cie i kolejne dziecko

12,00 zł

29,00 zł

Opłata dla nieruchomości niezamieszkłych, na których wytwarzane są  odpady komunalne - OPŁATY BEZ ZMIAN

 

opłata selektywna - miesięczna

opłata nieselektywna - miesięczna

Pojemnik 120l.

35,00 zł

70,00 zł

Pojemnik 240l.

55,00 zł

110,00 zł

Pojemnik 1100l.

125,00 zł

250,00 zł

Pojemnik o pojemności powyżej 1100l.

0,50 zł / litr

1,00 zł / litr

Opłata dla domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

 

opłata selektywna - roczna

opłata nieselektywna - roczna

Domek letniskowy

168,00 zł

336,00 zł

Nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

168,00 zł

336,00 zł


 Numery kont indywidualnych pozostają bez zmian. Zawiadomienia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z harmonogramem odbioru odpadów będą dostarczone do właścicieli nieruchomości w miesiącu lutym. 

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020 

Miesiąc Styczeń I termin wywozu :

7 stycznia (wtorek) - Leśnica – Stronie do wiaduktu

8 stycznia (środa) - Stronie od wiaduktu

9 stycznia (czwartek) - Zakrzów

10 stycznia (piątek) - Stryszów

13 stycznia (poniedziałek) - Dąbrówka

14 stycznia (wtorek) - Łękawica

Miesiąc Styczeń II termin wywozu :

20 stycznia (poniedziałek) - Leśnica – Stronie do wiaduktu

21 stycznia (wtorek) - Stronie od wiaduktu

22 stycznia (środa) - Zakrzów

23 stycznia (czwartek) - Stryszów

27 stycznia (poniedziałek) - Dąbrówka

28 stycznia (wtorek) - Łękawica

Miesiąc Luty I termin wywozu :

3 lutego (poniedziałek) - Leśnica – Stronie do wiaduktu

4 lutego (wtorek) - Stronie od wiaduktu

5 lutego (środa) - Zakrzów

6 lutego (czwartek) - Stryszów

10 lutego (poniedziałek) - Dąbrówka

11 lutego (wtorek) - Łękawica

Miesiąc Luty II termin wywozu :

17 lutego (poniedziałek) - Leśnica – Stronie do wiaduktu

18 lutego (wtorek) - Stronie od wiaduktu

19 lutego (środa) - Zakrzów

20 lutego (czwartek) - Stryszów

24 lutego (poniedziałek) - Dąbrówka

25 lutego (wtorek) - Łękawica

Przejdź do całego harmonogramu odbioru odpadów na rok 2020