Niższe stawki za wywóz odpadów komunalnych - od 1 stycznia 2014

 

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe, niższe stawki za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy:

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 5,00 zł. miesięcznie, /opłata w rodzinach wielodzietnych na trzecie i kolejne dziecko wynosi 2,50 zł. miesięcznie/,
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12,00 zł. miesięcznie.