Akty prawne - Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXVI/208/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty - LINK


UCHWAŁA Nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. - LINK


UCHWAŁA Nr XX/162/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. - LINK


UCHWAŁA Nr XVIII/140/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszów - LINK


UCHWAŁA NR XVIII/139/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - LINK


UCHWAŁA Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - LINK


UCHWAŁA Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - LINK


UCHWAŁA Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - LINK


UCHWAŁA Nr XVIII/135/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty - LINK