Ogłoszenie zmian taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - gmina Stryszów

Działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (j.t. Dz.U. z 2006r.,Nr 123, poz. 858 ze zm.) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowane przez SPWiK "Środowisko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Stryszów

Taryfy obowiązują
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.

 

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę:

Lp

Wyszczególnienie

Cena taryfowa

Dopłata do cen taryfowych*

Cena dla odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

netto

z VAT (8%)

netto

z VAT (8%)

netto

z VAT (8%)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Grupa I – Gospodarstwa domowe

cena wody (zł/m3)

8,57

9,26

3,87

4,18

4,7

5,08

2

Grupa II – Pozostali odbiorcy

cena wody (zł/m3)

8,57

9,26

2,47

2,67

6,1

6,59

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

Lp

Wyszczególnienie

Cena taryfowa

Dopłata do cen taryfowych*

Cena dla odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

netto

z VAT (8%)

netto

z VAT (8%)

netto

z VAT (8%)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Grupa I – Gospodarstwa domowe

cena ścieki (zł/m3)

9,46

10,22

4,06

4,38

5,4

5,83

2

Grupa II – Pozostali odbiorcy

cena ścieki (zł/m3)

9,46

10,22

3,51

3,79

5,95

6,43

Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej:

Lp

 Stawka opłat abonamentowych

 Opłata w zł/odbiorcę/m-c

 

 

 

 

 

 

 

netto

brutto

0

 

 

1

 

 

 

2

3

1

Odbiorcy wody i dostawcy ścieków w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

5,00

5,40

2

Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

5,00

5,40

3

Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. norm zużycia wody

5,00

5,40

4

Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzenie ścieków wg. wodomierzy na własnym ujęciu

5,00

5,40

5

Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

5,00

5,40

* zgodnie z Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Dopłaty finansowane  są  z budżetu Gminy.

 6