Droga Łękawica - Zagórze

Wójt Gminy Stryszów informuje, że ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Stryszów zrealizowała w 2020 roku następujące zadanie:

Przebudowa drogi gminnej nr 470340K Łękawica - Zagórze w km: 0+000 - 0+275 w miejscowości Łękawica, Gmina Stryszów

Dofinansowanie: 57 821 zł

Całkowita wartość inwestycji: 98 071,42 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Flaga i godło RP