Droga Zakrzów Do Chełmu

Wójt Gminy Stryszów informuje, że ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Stryszów zrealizowała w 2020 roku następujące zadanie:

Przebudowa drogi gminnej Nr 470348K Zakrzów Do Chełmu w km 0+020 – 0+570 w miejscowości Zakrzów, Gmina Stryszów

Dofinansowanie: 137 260 zł

Całkowita wartość inwestycji: 236 629,88 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Flaga i godło RP