Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminy Stryszów

Uwaga: aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.  Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP kliknij TUTAJ aby je założyć. Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną kliknij w poniższy link i zaloguj się na platformie ePUAP:Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Stryszów
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie FORMULARZA i dołączenie do niego ewentualnego podpisanego dokumentu (link powyżej).2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych: a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW, DVD-RW, DVD+RW
 Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.    Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF, ODT
b. XLS, ODS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.