Oświadczenie o warunkach przyłączenia obiektu do drogi gminnej, możliwości połączenia działki z drogą gminną oraz uzgodnienie w zakresie możliwości włączenia do drogi

Oświadczenie o warunkach przyłączenia obiektu do drogi gminnej, możliwości połączenia działki z drogą gminną oraz uzgodnienie w zakresie możliwości włączenia do drogi


Podstawa prawna:
art. 34 ust. 3 pkt 3a i 3b Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

Miejsce pobrania wniosku:
pokój nr 11 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Stryszów

Miejsce złożenia wniosku:
sekretariat Urzędu Gminy Stryszów

Miejsce rozpatrzenia sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju, I piętro, pokój nr 11

Wymagane dokumenty:
wniosek o wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia obiektu do drogi gminnej, możliwości połączenia działki z drogą gminną oraz uzgodnienie w zakresie możliwości włączenia do drogi (w załączeniu)

Opłaty:
- opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor)

Sposób i termin załatwienia sprawy:
do 30 dni poprzez wydanie oświadczenia

Inne informacje:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę
 


WNIOSEK o wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia obiektu do drogi gminnej, możliwości połączenia działki z drogą gminną oraz uzgodnienie w zakresie możliwości włączenia do drogi - pobierz DOC.