Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego

Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego

Podstawa prawna:

Art. 35 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)

 

Miejsce pobrania wniosku:

pokój nr 11 lub ze strony internetowej Gminy Stryszów

 

Miejsce złożenia wniosku:

sekretariat Urzędu Gminy Stryszów: 34-146 Stryszów 149

 

Miejsce rozpatrzenia sprawy:

Referat Inwestycji i Rozwoju, I piętro, pokój nr 11

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego (w załączeniu)

 

Opłaty:

- opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor)

 

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni poprzez wydanie uzgodnienia

 

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę


 

WNIOSEK o uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego - DOC