Święto Patrona Szkoły w Stroniu - Wystawa poświęcona Tadeuszowi Kościuszce

Święto Patrona Szkoły w Stroniu
Interesujący i rozbudowany charakter mają tegoroczne obchody Święta Szkoły Podstawowej w Stroniu,  której Tadeusz Kościuszko patronuje już od 46 lat. Insurekcję Kościuszkowską rozpoczęła pamiętna przysięga na Rynku w Krakowie 24 marca 1794 r. Właśnie tego dnia - 24 marca – społeczność Stronia z pietyzmem upamiętnia  przywódcę pierwszego polskiego powstania. W tym roku pogram jest rozbudowany i atrakcyjny edukacyjnie. Rozpoczął je uroczysty apel, podczas którego uczniowie wykonali historyczne pieśni i przybliżyli koleje losu swego Patrona zapisanego na kartach historii Rzeczpospolitej i Stanów Zjednczonych. Wśród zaproszonych na uroczystość obecni byli: wójt Jan Wacławski, skarbnik Maria Studnicka, przedstawiciele rady rodziców oraz pracownicy Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół. Gościem szczególnym spotkania był Zygmunt Kraus, właściciel jedynego w Polsce Prywatnego Muzeum Przyjaźni Polsko-Amerykańskiej, którego celem jest kultywowanie braterstwa broni, łączącego Polaków i Amerykanów od czasów Kościuszki do współczesności. Zygmunt Kraus zgromadził w swoich zbiorach archiwalnych m.in. unikatową dokumentację dotyczącą Tadeusza Kościuszki. Dzięki zaangażowaniu Stanisławy i Mariana Bąków udało się część tej bogatej kolekcji muzealnej przenieść do szkolnych murów strońskiej podstawówki. Ekspozycja - zawierająca obrazy, litografie, medale i autentyczne dokumenty z epoki - przybliża młodemu pokoleniu postać Naczelnika Insurekcji w sposób atrakcyjny, barwny i przemawiający do wyobraźni. Wystawa jest dostępna dla zainteresowanych szkół i mieszkańców do 1 kwietnia 2016 r. w godzinach pracy szkoły.  Serdecznie zapraszamy!