Ogłoszenie

Wójt Gminy informuje, że w dniu 15 kwietnia 2017 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w  Stryszowie 

czynny  będzie  w  godzinach od  9.00 do 13.00.  

 
                                                                                                                                       Wójt Gminy   
                                                      ( - ) mgr Jan Wacławski