Informacje o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

nr 1 w Łękawicy

 

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, iż Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Łękawicy z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej nr w Łękawicy nr 19 , 34-124 Klecza Górna, rozpoczyna prace w dniu 26 maja 2019 roku o godz. 600

Lokal wyborczy czynny będzie od godz. 700 do godz. 2100

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

w Łękawicy

 

Marek Kwartnik

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Stryszów o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ) zawiadamiam, iż spisy wyborców sporządzone dla wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. zostaną udostępniane do wglądu w Urzędzie Gminy Stryszów , 34-146 Stryszów 149, pokój nr 3, od dnia 9 do 21 maja 2019 r. w godzinach pracy urzędu. 

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców i polega na udzieleniu informacji potwierdzającej fakt, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.  Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

 

                                                                                              

                                                                                             Wójt Gminy Stryszów

                                                                                              /-/ Szymon Duman


POSTANOWIENIE NR 206/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 2 maja 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 206/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 2 maja 2019 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Załączniki do postanowienia nr 206/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 2 maja 2019 r.  

Załącznik nr 337

  1. Stryszów 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Łękawicy, Łękawica 19, 34-124 Klecza Górna: 

1.

Mirosława Adamczyk, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Łękawica

2.

Marzena Urszula Bernat, zgłoszona przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Stryszów

3.

Patryk Brańka, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zawadka

4.

Katarzyna Joanna Czaicka, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Klecza Dolna

5.

Karolina Kobylańska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Łękawica

6.

Dominika Julia Kurek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Stronie

7.

Marek Andrzej Kwartnik, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Stryszów

8.

Małgorzata Stanisława Ogiegło, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Łękawica

9.

Paulina Wicher, zgłoszona przez KKW POLEXIT - KOALICJA, zam. Łękawica

 

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.  z  2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273)

Wójt Gminy Stryszów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

 Nr obwodu głosowania

Granice   obwodu głosowania

Siedziba   obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo:   Łękawica

Szkoła   Podstawowa w Łękawicy

Łękawica   nr 19, 34-124 Klecza Górna

2

Sołectwo:   Dąbrówka

Szkoła   Podstawowa w Dąbrówce

 Dąbrówka   nr 43, 34-146 Stryszów  

Lokal   dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
                        Znak niepelnosprawności                               

3

Sołectwo:   Stryszów

  Szkoła Podstawowa w Stryszowie

Stryszów   nr 90, 34-146 Stryszów 

4

Sołectwo:   Zakrzów

 Szkoła   Podstawowa w Zakrzowie

Zakrzów   31, 34-145 Stronie

5

Sołectwa:   Stronie i Leśnica

 Szkoła   Podstawowa w Stroniu

Stronie   67, 34-145 Stronie 

 Lokal   dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Znak niepelnosprawności

      

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

Czytaj więcej...

Dyżur urzędnika wyborczego

Stryszów, dn. 08.04.2019 r.

INFORMACJA 

W dniach:

12 kwietnia 2019 r. (piątek) w godz. 12.00 - 14.00

17 kwietnia 2019 r. (środa) w godz. 15.00 - 17.00

26 kwietnia 2019 r. (piątek) w godz. 12.00 - 14.00 

 

w Urzędzie Gminy w Stryszowie na I piętrze w pokoju nr 13 wyznaczono dyżury urzędnika wyborczego, który będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 Druki zgłoszeń kandydata na członka komisji  można pobrać w zakładce WYBORY ze strony www.stryszow.pl