INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Stryszów obwodowych komisji wyborczych w wyborach  organów  jednostek  samorządu  terytorialnego  zarządzonych  na  dzień  21  października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie  
- Nr 1, w liczbie 1,   
- Nr 2, w liczbie 1,   
- Nr 3, w liczbie 1,   
- Nr 4, w liczbie 1,   
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie  
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 1,
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych  przekroczy liczby  wskazane w  § 1, członków komisji wyłoni losowanie,  o  którym  mowa  w  art.  182  §  7  pkt  1,  które  odbędzie  się  w  dniu  27.09.2018  r.  o  godz.  14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
 
Bartłomiej Migda

DO POBRANIA - INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25 września 2018 r. - PDF