INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w STRYSZOWIE - DYŻUR

Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie informuje, że w dniu 26 września 2018 r. będzie pełnić swój dyżur w godz. 18,00 – 24,00 – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na wójta.