HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w STRYSZOWIE

  1. 12.09.2018 r. 14.00 – 18.00
  2. 13.09.2018 r. 14.00 – 18.00
  3. 14.09.2018 r. 14.00 – 18.00
  4. 15.09.2018 r. 13.00 – 18.00
  5. 17.09.2018 r. 13.00 – 24.00