Projekt „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów”

 Gmina Stryszów znalazła się wśród 13 samorządów z województwa małopolskiego, które uzyskały dotację w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Łącznie do WFOSiGW wpłynęło 81 wniosków na wnioskowaną kwotę 30 258 571,89 zł. Pula środków przeznaczonych na realizację PONE w 2017 r. wynosiła 5 000 000 zł. Projekt gminy Stryszów obejmuje wymianę 66 szt. nieekologicznych źródeł ciepła. W wyniku jego realizacji zamontowanych zostanie 49 szt. kotłów nowej generacji  na paliwo stałe, spełniających wymagania klasy 5 o wysokiej sprawności i energooszczędności oraz 17 szt. kondensacyjnych kotłów na paliwo gazowe. Całkowita wartość projektu wynosi 745 000 zł w tym przyznana kwota dofinansowania 329 988 zł, środki własne mieszkańców 206 212 zł, wkład własny gminy 208 800 zł.