Informacja Wójta Gminy Stryszów na temat wniosków o dofinansowanie wymiany kotłów w gminie Stryszów - 23.05.2016

  • Drukuj

W związku z planowanym złożeniem przez gminę wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie wymiany kotłów w budynkach mieszkalnych, w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (PONE), w dniu 25 kwietnia 2016 r. ogłoszono nabór wniosków od właścicieli budynków, wraz z określeniem szczegółowych warunków aplikowania. Nabór wniosków prowadzony był do 9 maja. Warunkiem wystąpienia gminy do WFOŚiGW w Krakowie było zgłoszenie się do programu minimum 30 chętnych właścicieli budynków oraz opracowanie i uchwalenie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów. W wyznaczonym terminie do urzędu gminy wpłynęły 32 wnioski o dotacje na wymianę kotłów. W związku z ryzykiem zmniejszenia liczby zakwalifikowanych budynków w wyniku audytów, wydłużono termin przyjmowania wniosków od właścicieli budynków w celu stworzenia listy rezerwowej. Od września 2014 r. prowadzone są prace związane z opracowaniem Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Stryszów, które koordynuje Fundacja Planeta Krzysztofa Wietrzny ze Stryszowa. Ze względu na brak zainteresowania ze strony mieszkańców wypełnianiem ankiet inwentaryzujących źródła ciepła, bez których nie ma możliwości opracowania programu procedura opracowania programu przeciąga się w czasie. Aktualnie program jest na ukończeniu i na sesji RG planowanej pod koniec czerwca br. zostanie uchwalony.
W międzyczasie w związku z dużym zainteresowaniem samorządów oraz petycjami w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiesił przyjmowanie wniosków w ramach PONE.
Z kolei w dniu 18 maja 2016 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej WFOŚIGW podjęto decyzję skróceniu terminu przyjmowania wniosków w ramach PONE do 23.05.2016 r. oraz zmianie zasad dofinansowania. Z uwagi na brak uchwalonego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Stryszów oraz konieczność przeprowadzenia indywidualnych audytów w zgłoszonych budynkach, gmina nie była w stanie w wyznaczonym terminie przygotować wymaganych dokumentów.
W związku z tym wszystkie złożone wnioski właścicieli budynków o dofinansowanie wymiany kotłów po ich pozytywnej weryfikacji będą rozpatrywane przy aplikowaniu gminy w innych programach umożliwiających dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania. Według harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 konkurs w ramach działania Obniżenie poziomu niskiej emisji obejmujący wymianę źródeł ciepła planowany jest w IV kwartale 2016 r. Ponadto z informacji uzyskanych w WFOSiGW w 2017 r. planowany jest kolejny nabór wniosków w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (PONE).


Wójt Gminy Stryszów
   (-) Jan Wacławski