Zestawienie ilości wymienionych źródeł ciepła wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w gminie Stryszów zostało wymienionych 117 szt. kotłów starej generacji na nowe, ekologiczne urządzenia (w tym: 74 szt. na niskoemisyjne kotły na węgiel spełniające wymagania ekoprojektu oraz 43 szt. na kondensacyjne kotły na paliwo gazowe). Przedmiotowe wymiany zostały zrealizowane dzięki otrzymanym dotacjom w ramach projektów pn.:

 1. Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów” projekt zrealizowany w 2017 r. dzięki dofinansowaniu z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zakres projektu obejmował wymianę łącznie 66 szt. kotłów starej generacji w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów na 49 szt. kotłów na paliwo stałe (ekogroszek) spełniających wymogi ekoprojektu oraz 17 szt. kondensacyjnych kotłów gazowych. Całkowita wartość projektu po rozliczeniu wyniosła 728 092,00 zł, w tym: 309 780,26 zł – dotacja PONE – 39,64% i 226 303,34 zł – budżet gminy – 28,96%.

  Czytaj więcej...

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Stryszów zaprasza na spotkanie informacyjne, organizowane przez Ministerstwo Środowiska w sprawie  realizacji rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, w dniu 6 października 2018 roku o godzinie 18.00 w sali LKS Chełm Stryszów, Stryszów nr 542

 

Więcej informacji - ulotka: https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/wrzesien_2018/Czyste_powietrze/Czyste_powietrze_ulotka.pdf

Czytaj więcej...

Inwentaryzacja ogrzewania budynków

Szanowni Mieszkańcy !

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w miesiącach kwiecień – grudzień 2018 roku prowadzona jest inwentaryzacja ogrzewania budynków na terenie gminy.

W wyniku podjęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego przyjętego dnia 23 stycznia 2017 r. Uchwałą Nr XXXII/451/17 został nałożony na gminy obowiązek przygotowania i bieżącej aktualizacji bazy inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości (budynków mieszkalnych, jak i budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza) proszeni są o wypełnienie formularza ankiety inwentaryzacji ogrzewania budynku i jej złożenie w terminie do 31 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Stryszów – Dziennik Podawczy (pok. nr 2) lub o przesłanie skanu drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druk formularza ankiety jest dostępny na stronie internetowej www.stryszow.pl w zakładce INWENTARYZACJA - WYMIANA KOTŁÓW oraz w Urzędzie Gminy Stryszów.

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby zadań związanych z ochroną powietrza, w tym likwidację źródeł niskiej emisji. Podane dane nie będą wykorzystywane w innych celach czy też przekazywanie podmiotom trzecim.

Ewentualne pytania można zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: 33 879 74 12 wew. 127, lub osobiście w pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy Stryszów.

DO POBRANIA - FORMULARZ ANKIETY - DOC

DO POBRANIA - FORMULARZ ANKIETY - PDF

                                                                            Wójt Gminy Stryszów

                                                                            (-) mgr Jan Wacławski

Stryszów, dnia 04.06.2018 r.

INFORMACJA - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW NA WYKONANIE OCEN ENERGETYCZNYCH

Szanowni Mieszkańcy,

Przedstawiamy ważne wskazówki dotyczące prawidłowej realizacji umów na wykonanie ocen energetycznych, dla Właścicieli budynków wstępnie zakwalifikowanych do wymiany kotłów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Do pobrania : Wskazówki dotyczące prawidłowej realizacji umów na wykonanie ocen energetycznych.

 

Wójt Gminy Stryszów

    (-) Jan Wacławski

INFORMACJA – Wymiana kotłów starej generacji w gminie Stryszów

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wymiany kotłów starej generacji, Urząd Gminy Stryszów informuje, że Gmina złożyła wnioski o wymianę kotłów do dwóch różnych programów tj:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „RPO” (program unijny) – gdzie realizacja wymiany kotłów planowana jest
  w 2018 r.,
  audyty energetyczne przeprowadzane są w 2017 r.  na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.

Lista budynków wstępnie zakwalifikowanych do programu RPO – do pobrania.

 

 • Programu Ograniczenia Niskiej Emisji „PONE” (program krajowy WFOSiGW) – realizacja wymiany kotłów planowana jest w 2017 r., audyty/wizje lokalne zostaną przeprowadzone przez Operatora gminy - firmę ATsys.pl na zlecenie Urzędu Gminy
  w Stryszowie.

Lista budynków wstępnie zakwalifikowanych do programu PONE –  do pobrania.

Jednocześnie informuje się, że do programu „RPO” kwalifikowane były według kolejności zgłoszeń budynki, których właściciele zadeklarowali, że budynek jest docieplony lub w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne budynku.
W programie RPO mogą być uwzględnione tylko budynki spełniające standardy efektywności energetycznej, co mają potwierdzić aktualnie opracowywane audyty energetyczne, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Do programu „PONE” kwalifikowane były pozostałe budynki wg kolejności zgłoszeń.

Wójt Gminy Stryszów

    (-) Jan Wacławski

WYMIANA KOTŁÓW w gminie STRYSZÓW - 29.06.2016r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRYSZÓW
o naborze wniosków o dotacje na dofinansowanie wymiany kotłów
w gminie Stryszów

Wójt Gminy Stryszów  informuje, że Gmina Stryszów kontynuuje przyjmowanie wniosków od mieszkańców o dofinansowanie wymiany kotłów w budynkach mieszkalnych.
Aktualny nabór wniosków będzie prowadzony do 8 lipca 2016 r.
Wniosek o dotację na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania (wymianę kotła) można pobrać tutaj. - DOC


Wójt Gminy Stryszów
   (-) Jan Wacławski