Rada Gminy Stryszów - Kadencja 2002/2006

Stanowski Kazimierz - Przewodniczący Rady Gminy

Adamczyk Adam
Chmielarz Roman
Kolasa Jadwiga
Kramarczyk Andrzej
Kruk Daniela
Okręglicki Jerzy
Prochownik Stanisław
Radwan Bogdan
Sadzikowski Antoni
Sermak Roman
Stanowski Mieczysław
Tatar Sławomir
Weisberger Robert
Wieczorek Marian

Komisja Rewizyjna:
Kruk Daniela - przewodniczący
Tatar Sławomir - członek
Prochownik Stanisław - członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów:
Sadzikowski Antoni - przewodniczący
Adamczyk Adam - członek
Chmielarz Roman - członek
Kramarczyk Andrzej - członek
Okręglicki Jerzy - członek
Stanowski Mieczysław - członek

Komisja Spraw Społecznych:
Wieczorek Marian - przewodniczący
Kolasa Jadwiga - członek
Radwan Bogdan - członek
Sermak Roman - członek
Weisberger Robert - członek