Rada Gminy Stryszów - kadencja 2018 - 2023

Okręg Nr 1 (Łękawica) Magdalena Adamczyk - KWW Nasza Gmina Stryszów    - Przewodnicząca Rady Gminy
Okręg Nr 2 (Łękawica) – Mirosław Lurka - KWW Nasza Gmina Stryszów
Okręg Nr 3 (Łękawica) - Krzysztof Adamczyk - KWW Twój Samorząd
Okręg Nr 4 (Dąbrówka) – Tadeusz Szkut - KWW Mała Ojczyzna Wspólna Sprawa
Okręg Nr 5 (Stryszów) - Andrzej Gębala  - KWW Mała Ojczyzna Wspólna Sprawa
Okręg Nr 6 (Stryszów) - Jakub Kwartnik - KWW Jakuba Kwartnika - Zastępca przewodniczącego Rady Gminy
Okręg Nr 7 (Stryszów) - Stanisław Zabiegaj - KWW Twój Samorząd
Okręg Nr 8 (Stryszów) – Paweł Żmija - KWW Twój Samorząd
Okręg Nr 9 (Stryszów) – Wiesław Garlacz - KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg Nr 10 (Zakrzów) – Marcin Mirocha - KWW Mała Ojczyzna Wspólna Sprawa
Okręg Nr 11 (Zakrzów) – Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III  z dnia 23 grudnia 2019 r. stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Ewy Bąk
Okręg Nr 12 (Zakrzów) – Anna Bąk - KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg Nr 13 (Leśnica) – Mateusz Łuczak - KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg Nr 14 (Stonie) – Bartłomiej Matuszyk – KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg Nr 15 (Stronie) - Bogdan Radwan - KWW Mała Ojczyzna Wspólna Sprawa