Komisje Stałe Rady Gminy

Komisja rewizyjna

 1. Bąk Anna  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Garlacz Wiesław
 3. Mirocha Marcin
 4. Szkut Tadeusz
 5. Żmija Paweł - Zastępca Przewodniczącego Komisji

>> informacje i dokumenty komisji na BiP

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów

 1. Adamczyk Krzysztof - Przewodniczący 
 2. Kwartnik Jakub 
 3. Łuczak Mateusz 
 4. Radwan Bogdan - Zastępca 
 5. Zabiegaj Stanisław 

>> informacje i dokumenty komisji na BiP

 

Komisja Spraw Społecznych

 1. Bąk Ewa - Przewodnicząca
 2. Gębala Andrzej - Zastępca
 3. Lurka Mirosław
 4. Matuszyk Bartłomiej

>> informacje i dokumenty komisji na BiP

 

Komisja Skarg, wniosków i Petycji

 1. Bąk Anna
 2. Łuczak Mateusz - Zastępca
 3. Mirocha Marcin - Przewodniczący

>> informacje i dokumenty komisji na BiP