Odblaskowa szkoła w Stroniu

 

 Odblaskowa szkoła w Stroniu
Strońska szkoła od lat prowadzi działania profilaktyczne w zakresie bezpiecznego poruszania się przez dzieci w drodze do i ze szkoły. Nie inaczej jest w obecnym roku szkolnym. We wrześniu szkoła zgłosiła swój akces w konkursie „Szkoła odblaskowa” organizowanym przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 


Akcja trwa od września do listopada, a jej celem jest popularyzacja bezpiecznego poruszania się po drogach przez uczniów. Nauczyciele strońskiej szkoły wyznaczyli sobie bardzo ambitne zadania w tym zakresie.
Akcja została uroczyście zainaugurowana 27 września. Wtedy właśnie dla całej społeczności szkolnej odbyła się prelekcja na temat bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły. Zajęcia poprowadzili: aspirant sztabowy Paweł Migdałek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji W Wadowicach oraz starszy aspirant Dariusz Sitaż i aspirant Marek Janicki (dzielnicowy) z Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wraz z nimi na zajęciach pojawili się przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w osobach: Pan Józef Budka – kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wadowicach oraz Bożena Bandura – naczelnik dopłat bezpośrednich Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wadowicach, którzy przekazali uczniom odblaskowe elementy, które będą wykorzystywać w drodze do i ze szkoły (kamizeli, worki na buty, opaski, przewieszki na plecaki i odzież). Spotkanie uświetnił pokaz finalistów Mistrzostw Polski w Turnieju BRD. Uczniowie klasy VI tutejszej szkoły (Filip Pająk, Damian Radomski oraz Dominik Krystian) zaprezentowali wszystkim uczniom swoje umiejętności w pokonywaniu na rowerze toru przeszkód w formie rywalizacji. Za bezbłędny przejazd uczniowie Filip Pająk i Dominik Krystian w nagrodę otrzymali plecaki ufundowane przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wadowicach. Uczniowie ci w czerwcu tego roku zajęli na Mistrzostwach Polski z Iławie IX miejsce, a rok wcześniej w Poznaniu zdobyli miejsce VII.
Spotkanie było pozytywnym impulsem do dalszych działań w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”. 176 uczniów (100%) otrzymało w/w elementy odblaskowe i zostało zobowiązanych do noszenia ich w drodze do i ze szkoły. A przed uczniami jeszcze szereg atrakcji, każdy uczeń będzie miał okazję się wykazać. W najbliższym czasie planowane są następujące przedsięwzięcia:
• konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny w ruchu drogowym”
• konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla klas I-III oraz IV-VI
• konkurs literacki dla klas IV-VI na najciekawszą rymowankę dotyczącą bezpiecznego poruszania się po drodze
• spotkanie z policją
• spotkanie ze strażą pożarną
• wykonanie zakładki do książki o tematyce bezpiecznego poruszania się po drodze
• konkurs gazetek ściennych o bezpieczeństwie ruchu drogowego
• konkurs prezentacji multimedialnych „Jestem bezpieczny na drodze”
Przez cały rok szkolny prężnie działa koło komunikacyjne. Zainteresowani uczniowie zgłębiają swoją wiedzę oraz przygotowują się do startów w Turnieju BRD, w którym od lat szkoła odnosi duże sukcesy.
Bezpieczeństwo ucznia – obecnie, a w przyszłości bezpieczeństwo dorosłego już człowieka jest bardzo ważne. Dzieci stanowią specyficzną grupę uczestników ruchu drogowego ze względu na ich mniejsze możliwości intelektualne i percepcyjne. Uczniowie często nie zdają sobie sprawy z występujących na drodze zagrożeń – bywają nieostrożni, są mało spostrzegawczy, nie potrafią analizować sytuacji, nie dostrzegają skutków swoich zachowań. Dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz wychowywanie młodego pokolenia.
By dziecko stało się samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego, zadbało o własne bezpieczeństwo należy je do tego przygotować kierując się zasadą „im wcześniej tym lepiej”. O ile bowiem trudno jest zwalczyć złe nawyki u dorosłych, o tyle łatwo jest wpoić dobre zasady dzieciom. Celem udziału w konkursie „Odblaskowa szkoła” jest promocja zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie dobrych nawyków. Koordynatorem konkursu w strońskiej szkole jest mgr Tomasz Gębala.