ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE "Rodzina 500 plus" - pobierz wniosek i oświadczenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie - Świadczenia Rodzinne - informuje, iż od 1 kwietnia 2016 r. będzie można złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500 plus". Wniosek o wypłatę świadczenia można pobrać w tut. Ośrodek Pomocy Społecznej lub bezpośrednio klikając na linki:  Wniosek o 500+  oraz  Oświadczenia 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają wsparcie również na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

Do wniosku o wypłatę świadczenia 500+ na drugie i kolejne dziecko należy dostarczyć:

  1. Kserokopię dowodu osobistego jednego z rodziców (oryginał do wglądu)
  2. Kserokopię aktów urodzenia dzieci (oryginały do wglądu)
  3. Kserokopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany (oryginały do wglądu)
  4. Numery PESEL członków rodziny

Do wniosku o wypłatę świadczenia 500+ na pierwsze dziecko prosimy dodatkowo dołączyć:

  1. Kserokopię zeznania podatkowego za 2014 rok (oryginał do wglądu)
  2. Kserokopię ewentualnych świadectw pracy od 2014 roku (oryginały do wglądu)
  3. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu brutto/netto za drugi miesiąc po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
  4. Kserokopię wyroków sądowych o przysądzonych alimentach lub rozwodzie. (oryginały do wglądu)
  5. Inne dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji dochodowej bądź rodzinnej.

 

Rodzice mogą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kilka sposobów: osobiście w GOPS, wysłać go pocztą lub internetowo. Sprawdź, o czym trzeba pamiętać składając wniosek online.

E-wniosek o „Rodzina 500 plus” to duże ułatwienie i oszczędność czasu. Wniosek elektroniczny można złożyć przy pomocy bankowości elektronicznej, przez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS (pue.zus.pl) oraz platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Pamiętajmy, że za złożenie wniosku nie są pobierane żadne opłaty. Nie musimy niczego potwierdzać telefonicznie, mailowo lub SMS-owo. Po złożeniu wniosku na podany przez nas adres mailowy przyjdzie oficjalne potwierdzenie, tzw. Urzędowe Potwierdzenie Przekazania.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Świadczeń Rodzinnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.