"Oszczędny dom. Matematyka pomaga oszczędzać"


Innowacyjne warsztaty w EKOCENTRUM ICPPC 

W październikowe dni w EKOCENTRUM ICPPC było tłoczno. Siedem klas szkół podstawowych z Gminy Stryszów wzięło udział w warsztatach "Oszczędny dom. Matematyka pomaga oszczędzać", dofinansowanych przez Fundację mBanku. Patronat nad projektem objął Wójt Gminy Stryszów. Uczniowie zwiedzili wszystkie zakamarki centrum. Sprawdzili jak wyglądają domy z gliny i słomy, ile prądu wyprodukował dach, jak działa świetlik rurowy, kolektor słoneczny, instalacja do pasywnej wymiany ciepła, cieplarnia sferyczna.

Czytaj więcej...

SP Dąbrówka i Partnerstwo Dla Zdrowia - "Śniadanie Daje Moc"

"Śniadanie Daje Moc"

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Dąbrówce bardzo dobrze znają to hasło. Towarzyszy im ono bowiem od dwóch miesięcy, kiedy rozpoczęli działania związane
z programem "Śniadanie Daje Moc" organizowanym przez Partnerstwo Dla Zdrowia w skład, którego wchodzą firmy: Danone, Lubella i Biedronka oraz Instytut Maki i Dziecka.

Czytaj więcej...

Święto Patrona Szkoły w Stroniu - Wystawa poświęcona Tadeuszowi Kościuszce

Święto Patrona Szkoły w Stroniu
Interesujący i rozbudowany charakter mają tegoroczne obchody Święta Szkoły Podstawowej w Stroniu,  której Tadeusz Kościuszko patronuje już od 46 lat. Insurekcję Kościuszkowską rozpoczęła pamiętna przysięga na Rynku w Krakowie 24 marca 1794 r. Właśnie tego dnia - 24 marca – społeczność Stronia z pietyzmem upamiętnia  przywódcę pierwszego polskiego powstania. W tym roku pogram jest rozbudowany i atrakcyjny edukacyjnie. Rozpoczął je uroczysty apel, podczas którego uczniowie wykonali historyczne pieśni i przybliżyli koleje losu swego Patrona zapisanego na kartach historii Rzeczpospolitej i Stanów Zjednczonych. Wśród zaproszonych na uroczystość obecni byli: wójt Jan Wacławski, skarbnik Maria Studnicka, przedstawiciele rady rodziców oraz pracownicy Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół. Gościem szczególnym spotkania był Zygmunt Kraus, właściciel jedynego w Polsce Prywatnego Muzeum Przyjaźni Polsko-Amerykańskiej, którego celem jest kultywowanie braterstwa broni, łączącego Polaków i Amerykanów od czasów Kościuszki do współczesności. Zygmunt Kraus zgromadził w swoich zbiorach archiwalnych m.in. unikatową dokumentację dotyczącą Tadeusza Kościuszki. Dzięki zaangażowaniu Stanisławy i Mariana Bąków udało się część tej bogatej kolekcji muzealnej przenieść do szkolnych murów strońskiej podstawówki. Ekspozycja - zawierająca obrazy, litografie, medale i autentyczne dokumenty z epoki - przybliża młodemu pokoleniu postać Naczelnika Insurekcji w sposób atrakcyjny, barwny i przemawiający do wyobraźni. Wystawa jest dostępna dla zainteresowanych szkół i mieszkańców do 1 kwietnia 2016 r. w godzinach pracy szkoły.  Serdecznie zapraszamy! 

Czytaj więcej...

"Primus Inter Pares" - Złota 10 Gimnazjum w Zakrzowie

Złota Dziesiątka z „Pileckiego” 
Znamy tegorocznych laureatów konkursu „PRIMUS INTER PARES”. Gimnazjum im. Witolda Pileckiego w Zakrzowie zgodnie ze swą tradycją uhonorowało zwycięzców rywalizacji o najwyższą średnią ocen z wszystkich przedmiotów. „Złota Dziesiątka” przedstawia się w 2016 r.  następująco: Michał Makówka 5,29 - Filip Gnojek 5,29 - Zuzanna Łazorko 5,21 - Bartłomiej Hada 5,14 - Anna Radwan 5,14 - Joanna Kurek 5,13 -  Dominika Prochownik 5,13 –  Anita Łabędź 5,07-  Paulina Pitoń 5,07 –  Joanna Jabłońska 5,07.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa Małopolski w Kolarstwie Przełajowym - Stronie 2016


Przełajowe Mistrzostwa Małopolski – Stronie 2016

Pasjonaci jazdy na dwóch kółkach ścigali się w sobotę 27 lutego 2016 r. na stromych stokach góry Kamionka w Stroniu, walcząc w „Mistrzostwach Małopolski w Kolarstwie Przełajowym” oraz w „XVII Ogólnopolskim Wyścigu Przełajowym o Puchar Wójta Gminy Stryszów”.  

Na starcie zawodów stawiło się ponad 100 zawodników, głównie z Małopolski i Śląska.  Pogoda dopisała -  było słonecznie lecz niezbyt ciepło, czyli dokładnie tak jak lubią przełajowcy. Trasa wyścigu wiodła wokół stadionu LKS Żarek oraz polnymi ścieżkami, gdzie często z powodu roztopów koła grzęzły w błocie i wybór odpowiedniej strony drogi decydował o cennych sekundach. Kolarze przełajowi zawsze imponują odpornością na warunki pogodowe i terenowe, a Kamionka jako miejsce ich rywalizacji od lat cieszy się uznaniem wśród trenerów i zawodników. Ze względu na idealne warunki wytyczanych tras, a także dobrą organizację przełajowej imprezy „Kamionka” ma już swoją ugruntowaną tradycję i renomę. Organizatorem zawodów jest: Jan Wacławski wójt Gminy Stryszów oraz Bogdan Radwan prezes LKS Żarek.

ZOBACZ WYNIKI

Czytaj więcej...

VII posiedzenie Forum Subregionalnego Małopolski Zachodniej - Zakrzów 26.10.2016


Członkowie Forum Subregionalnego Małopolski Zachodniej z powiatów wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego spotkali się 26.10.2016 r. w Zakrzowie na VII posiedzeniu. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. Obecni byli także Grzegorz Lipiec – członek Zarządu i Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego.

Czytaj więcej...

Liga Mistrzów BRD 2016 - Nasze drużyny na podium!


Mistrzowie w świetnej formie

Tradycyjnie okres ferii to czas sprawdzianu naszych „eksportowych drużyn BRD” w Ogólnopolskiej Lidze Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szkoła Podstawowa w Stroniu oraz Gimnazjum w Zakrzowie od lat należą do najlepszych polskich drużyn w tym rowerowym turnieju. Po raz kolejny uczniowie z Gminy Stryszów reprezentowali  województwo małopolskie w zmaganiach ogólnokrajowych.

Czytaj więcej...

"Odblaskowa szkoła" w Stryszowie

Szkoła Podstawowa w Stryszowie zorganizowała 20 października 2016 r. happening: "Nosząc odblaski chcemy czuć się bezpiecznie na drodze" - w ramach akcji "Odblaskowa szkoła", promującej bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły.

Czytaj więcej...

Szkolenie strażaków OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Druhowie i kwalifikowani Ratownicy 
W dniach od 15.02.2016 r. do 21.02.2016 r. na terenie Gminy Stryszów odbyło się szkolenie dla strażaków OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W zajęciach prowadzonych przy udziale lekarza i wykwalifikowanych ratowników medycznych z firmy PRZED KARETKĄ Paweł Mickowski, uczestniczyło  45 strażaków z terenu gminy. Podczas szkolenia teoretycznego i praktycznego druhowie zdobywali wiedzę na temat udzielania pierwsze pomocy osobom będącym w nagłym stanie zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenie wraz z egzaminem  końcowym odbyło się w dniu 21.02.2016 r. na obiekcie Ośrodka Wypoczynkowo – Szkoleniowego CARITAS w Zakrzowie. Po zdanym pozytywnie egzaminie praktycznym i teoretycznym uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskali tytuł ratownika. Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu na terenie Gminy Stryszów jest obecnie 45 strażaków OSP posiadających tytuł ratownika - przeszkolonych zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Całkowity koszt szkolenia medycznego ratowników z gminnych jednostek OSP to  11 950 zł.

Czytaj więcej...

Dobre wieści z OSP Stryszów

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej przeprowadza na terenie Gminy Stryszów coroczną kontrolę stanu przygotowania do działań ratowniczych. Pozytywnie przeszły już taki sprawdzian jednostki w Stroniu i w Stryszowie, niebawem kontrola obejmie Łękawice i Zakrzów – choć o wyniki można być spokojnym, znając poziom wyposażenia i sprawność wszystkich naszych 4 gminnych jednostek. Kontrola jednostki OSP w Stryszowie, którą 14.10.2016 przeprowadzili st. kpt. Tomasz Kasperek i mł. asp. Bogdan Charnas  - w obecności Prezesa OSP Stryszów Stanisława Zabiegaja i Skarbnika Piotr Klaczaka –  przyniosła jeszcze jedną bardzo pozytywną informację. W dobrej kondycji i już na służbie był tam obecny także Komendant Gminny OSP Bogdan Ryba, który szybko powraca do zdrowia!!

Święto Seniorów w SP Stryszów - 9 lutego 2016


Dzień Babci i Dziadka w Stryszowie

Stryszowska Szkoła Podstawowa gościła 9 lutego 2016 r. babcie i dziadków, zaproszonych z okazji ich święta przez uczniów klas I-III. W dowód wdzięczności za okazywaną troskę, wyrozumiałość, cierpliwość i miłość uczniowie klas młodszych przedstawili część artystyczną na którą złożyły się wiersze, piosenki, taniec i przedstawienie pt.: „Czerwony Kapturek”.  Uroczystość przygotowały panie: Jadwiga Lasek, Jolanta Pająk, Beata Sadzikowska, przy dużym wsparciu rodziców, którzy zadbali o poczęstunek oraz obsługę zaproszonych gości. Pomoc w przygotowaniach zaoferowała również p. Anna Bednarz mama uczennicy klasy III, która przygotowała we współpracy z p. Jadwigą Lasek  układ taneczny wykonany przez uczniów klasy III. Po zakończeniu programu artystycznego wnuczęta wręczyły babciom i dziadkom drobne upominki, wykonane przez nich samych.

Czytaj więcej...

UWAGA! Smog na terenach wiejskich. - Findacja PLANETA

W dniach 4-18 stycznia 2016 r. Fundacja Planeta we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym przeprowadziła pomiar jakości powietrza na terenach wybranych miejscowości Gminy Stryszów.

Pomiarów dokonano w samym środku sezonu grzewczego w dni mroźne, a także w takie z dodatnimi temperaturami w ciągu dnia, przy pogodzie wietrznej i bezwietrznej.

RAPORT PM10

Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej


Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej 
Zgodnie z wieloletnią tradycją pracownicy oświaty z terenu Gminy Stryszów spotkali się w przeddzień Święta Edukacji Narodowej w zakrzowskim dworze „Senator”. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele samorządu - wójt gminy Jan Wacławski, przewodniczący Rady Gminy Paweł Żmija oraz skarbnik gminy Maria Studnicka. Wójt Jan Wacławski witając przybyłych podkreślał profesjonalizm i zaangażowanie z jakim dyrektorzy, nauczyciele,  pracownicy obsługi pełnią na co dzień misję edukacji i wychowania młodego pokolenia. Przy wielu znakach zapytania, związanych z nadchodzącą reformą edukacji, podkreślano  optymalne warunki jakie obecnie udało się stworzyć placówkom oświatowym na terenie Gminy Stryszów. Miniony rok szkolny przyniósł wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych oraz liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i zmaganiach sportowych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i krajowym.

Czytaj więcej...

Dożynki Gminne - Stronie 2016

„Plon niesiemy plon…” Dożynki Gminne - Stronie 2016

W niedzielne popołudnie 11 września 2016 r. Mieszkańcy Gminy Stryszów obchodzili  tradycyjne  dożynkowe uroczystości „Święta Plonów”. Gospodarzami w tym roku była społeczność Stronia, na czele z sołtysem Stanisławem Pindlem, Radą Sołecką oraz paniami z Koła Gospodyń Wiejskich. Miejscem imprezy były tym razem tereny stadionu LKS „Żarek”.

Czytaj więcej...

Gimnazjum w Zakrzowie rozpoczyna nowy rok szkolny wraz z nowym dyrektorem.

1 września uczniowie powrócili do szkół po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej. W tym dniu we wszystkich placówkach oświatowych w Gminie Stryszów odbyły się akademie. W Gimnazjum im. Witolda Pileckiego uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego było również ważnym momentem dla podejmującego pełnienie obowiązków dyrektora zakrzowskiej placówki Grzegorza Malinowskiego, któremu organ prowadzący powierzył sprawowanie tej odpowiedzialnej funkcji do 30 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej...

Stryszowski „Piknik” – Pożegnanie Lata 2016

Stryszów hucznie pożegnał tegoroczne lato dwudniowym Piknikiem,  zorganizowanym w ostatni weekend sierpnia na stadionie LKS „Chełm”. Słoneczny klimat imprezy, urozmaicony program i liczne atrakcje zapewniły wszystkim uczestnikom w każdym wieku dobrą porcję rozrywki. Najpierw była sobotna „Dyskoteka pod Gwiazdami” z koncertem rockowej kapeli „Sweet Molly”. W niedzielę zagrała Orkiestra Dęta Stryszów, wystąpił Kabaret z Konopi oraz Zespół „Hak i Przyjaciele”, ze świetnie zapowiadającą się wokalistką Wiktorią Zacharską. Równolegle odbył się bieg przełajowy o Puchar Dziennika Polskiego, który wygrał Grzegorz Opiał oraz Turniej Szachowy P- 15, gdzie najlepszym okazał się Józef Bujak. Jak zawsze z dużym aplauzem, zwłaszcza fanek, zagrał przebojowy „Alergen”, po czym na scenie wystąpił aktor Andrzej Grabowski, powszechnie mylony z Ferdynandem Kiepskim. Jego godzinny występ nagradzany wielokrotnie salwami śmiechu stanowił z pewnością kulminacyjny punkt wieczoru. Uczestnicy pikniku mieli okazję posłuchać jeszcze nastrojowych  ballad w wykonaniu zespołu „Cisza jak ta”. Ich bogato zaaranżowane piosenki w klimacie bieszczadzkim dobrze oddawały atmosferę kończącego się lata. Po koncercie zgodnie z tradycją imprezę ostatecznie i hucznie  zakończył pokaz fajerwerków na rozgwieżdżonym niebie.

Czytaj więcej...

Światowe Dni Młodzieży - Pielgrzymi na Ziemi Stryszowskiej


Przy zmiennej pogodzie z niezmiennie dobrym humorem, na wesoło i z radosną wiarą.. Od poniedziałku gościmy kilkaset młodych osób wraz z duchowymi opiekunami, których celem jest spotkanie z papieżem Franciszkiem oraz udział w najważniejszych wydarzeniach Światowych Dni Młodzieży - jednak jako gospodarze dokładamy wszelkich starań, aby równie dobrze zapamiętali swoje miejsce zakwaterowania czyli - Gminę Stryszów:)

Czytaj więcej...

Serdeczne pożegnanie pielgrzymów


Serdeczne pożegnanie pielgrzymów

Na terenie Gminy Stryszów przez ponad tydzień kwaterowało 525 pielgrzymów przybyłych na Światowe Dni Młodzieży. Ponad dwustu gościła Łękawica – byli wśród nich przybysze z drugiej półkuli globu – Filipińczycy. W Zakrzowie i Stryszowie mieszkali Polacy m.in. z Gniezna, Inowrocławia, Białej Podlaskiej i Katowic:) Panowała niezwykła atmosfera wielkiego święta ludzi dobrej woli. Z pewnością przyjdzie czas na szczegółowe podziękowania i podkreślenie wielkiej, szlachetnej i praktycznej misji, której dokonały rodziny goszczące pielgrzymów oraz grupa kilkudziesięciu wspaniałych wolontariuszy. W poniedziałek ostatni goście opuścili gminę. Łękawica przygotowała na pamiątkę piękne porcelanowe kubki – Pielgrzymi dostali również naszego patrona św. Onufrego, który prowadzi zawsze bezpiecznie do celu i będzie przypominać, że zawsze warto do nas wrócić.

Czytaj więcej...

Gminne Ćwiczenia Taktyczno–Bojowe - Dąbrówka 2016 r.

 
Strażacy szlifują ratownictwo  

Cztery jednostki OSP z terenu Gminy Stryszów wezwano o godz. 1600  w sobotę  4 czerwca 2016 do wspólnej akcji ratowniczej. Podano informację, że w Dąbrówce miał miejsce wypadek drogowy, są poszkodowani - w tym jedna osoba ciężko ranna. Wszystkie jednostki OSP w pełnych składach bojowych znalazły się szybko na miejscu zdarzenia. Na szczęście tym razem syreny zawyły w ramach zaplanowanych Gminnych Ćwiczeń Taktyczno–Bojowych. Zastępami strażaków z ŁękawicyStryszowa dowodził dh Michał Gurdek,  natomiast  druhami ze Stronia i Zakrzowa dh Piotr Kocańda. Sprawdzano wykonanie procedur ratownictwa medycznego i praktykę udzielania pierwszej pomocy. Szlifowano sprawne posługiwanie się sprzętem hydraulicznym, który umożliwia wydobycie rannych z zakleszczonych pojazdów. W podsumowaniu ćwiczeń Obserwatorzy oddelegowani z Komendy PSP Wadowice omówili wszystkie dostrzeżone błędy, podkreślając jednocześnie, że akcja ratownicza została przeprowadzona sprawnie i fachowo. Owocem każdych realistycznie przeprowadzonych ćwiczeń jest nabycie przez druhów większej wprawy w działaniach, a celem podstawowym manewrów gminnych jest poprawa taktyki i koordynacji akcji, bo to są kluczowe elementy, które w razie prawdziwej kolizji decydują o naszej szybkości i skuteczności  – podkreślił kierownik i organizator ćwiczeń Komendant Gminny Związku OSP RP w Stryszowie dh Bogdan Ryba.  

Czytaj więcej...

Gmina Stryszów przekazała komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach profesjonalne latarki.

Gmina Stryszów przekazała komendantowi Komendy Powiatowego Policji w Wadowicach profesjonalne latarki. Sprzęt przyda się w codziennej pracy funkcjonariuszy z kalwaryjskiego komisariatu. W poniedziałek (13.06) wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski na ręce komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach mł. insp.Piotra Dziekanowskiego uroczyście przekazał sprzęt w postaci profesjonalnych latarek. Komendant dziękując wójtowi podkreślił, iż przekazane latarki będą wykorzystane w codziennej służbie przez policjantów  z komisariatu policji w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wójt gminy Stryszów podziękował za bardzo dobrą współpracę z policją, podkreślił również że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla niego niezmiernie ważne.

Czytaj więcej...

III Rodzinny Festyn Zdrowia - Stryszów 20.04.2016

Stryszowski „Festyn Zdrowia” – przez żołądek do głowy!

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stryszowie corocznie przygotowuje Rodzinny Festyn Zdrowia pod hasłem ”O zdrowie dbamy i zdrowo się odżywiamy”. 20 kwietnia odbyła się trzecia edycja tej bardzo lubianej przez uczniów praktycznej lekcji na temat zdrowego odżywiania. Festyn jest uwieńczeniem cyklu działań, które szkoła prowadzi w ramach programu edukacji zdrowotnej i sportowej. Jest także prawdziwym świętem całej szkolnej społeczności, gdyż w jego przygotowaniu z wielkim zaangażowaniem biorą udział także rodzice. Uczniowie najpierw obejrzeli przedstawienie w wykonaniu aktorów krakowskiego teatrzyku „Maska”, zawierające profilaktyczne treści w baśniowej formie. Następnie sami zaprezentowali potrawy przygotowane przez każdą klasę, omawiając najcenniejsze składniki i ich wartości odżywcze. Gośćmi specjalnymi były przedstawicielki lokalnej spółdzielni socjalnej „Smaki Gościńca", które zaprezentowały specjały własnego wyrobu – m.in. soki owocowe z certyfikatem sprzedaży. Po wielkiej degustacji wszystkich przysmaków uczniowie wraz z rodzicami wzięli udział w zawodach sportowych, stanowiących drugą część stryszowskiego Festynu, który jest świetnym przykładem skutecznej, praktycznej i owocnej edukacji. Brawo i Smacznego!!

Czytaj więcej...