Imię św. Jana Pawła II dla SP Stryszów

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Stryszowie imienia świętego Jana Pawła II rozpoczęła się Mszą Święta w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Kantego - koncelebrowaną przez ks. biskupa Damiana Muskusa, ks. Jacka Pietruszkę oraz ks. proboszcza Zbigniewa Kaleciaka. W trakcie nabożeństwa ks. Biskup uroczyście poświęcił sztandar stryszowskiej placówki. Piękną oprawę muzyczną mszy zapewniła orkiestra dęta „Stryszów” pod kierunkiem Kazimierza Gromady. Następnie cała szkolna społeczność i zaproszeni goście przemaszerowali do budynku Szkoły Podstawowej w Stryszowie, gdzie dyrektor Lucjan Pająk powitał wszystkich przybyłych, wśród których byli m.in.: parlamentarzyści Joanna Bobowska i Tadeusz Arkit; Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran; dyr. Delegatury K.O. w Wadowicach Elżbieta Kowalczyk, Komendant KPP w Wadowicach mł. insp. Piotr Dziekanowski;  Komendant KP PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak; Prezes Oddziału ZNP w Wadowicach Zdzisław Kawa, a także dyrektorzy jednostek gminnych oraz przedstawiciele OSP i LKS Stryszów. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Żmija odczytał treść Uchwały nadającej szkole zaszczytny patronat, a Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski wręczył dyrektorowi SP Stryszów „Akt nadania Szkole Podstawowej w Stryszowie imienia św. Jana Pawła II”. Podniosła uroczystość swą kulminację miała w momencie przekazania sztandaru z rąk rodziców uczniom, którzy następnie dokonali ślubowania. W drugiej części uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny ukazujący najważniejsze chwile w życiu Papieża – Polaka Karola Wojtyły. Na zakończenie dyr. Lucjan Pająk w serdecznych słowach podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego pamiętnego dla stryszowskiej społeczności wydarzenia, podkreślając zwłaszcza rolę Komitetu Rodzicielskiego, któremu przewodniczy Katarzyna Gonek. Od 20 maja 2015 r. stryszowska szkoła dołączyła do licznej rodziny szkół, którym patronuje Jan Paweł II – jest to rodzina pełna szacunku dla polskiej tradycji, kultury i historii.

Przemówienie Wójta Gminy Stryszów  Jana Wacławskiego w dniu 20 maja 2015 r.  
"Z okazji nadania Szkole Podstawowej w Stryszowie imienia świętego Jana Pawła II proszę przyjąć wyrazy głębokiego uznania za trafność wyboru osoby Waszego patrona. Wybraliście  postać niezwykle wielowymiarowego formatu - którego żywot i dokonania mają już charakter historyczny i globalny – choć  dla nas to równocześnie Karol Wojtyła z Wadowic – bardzo bliski, rodzimy krajan. Ten niestrudzony Pielgrzym, który dotarł na wszystkie kontynenty i odwiedził większość krajów świata, swoją ziemską i duchową pielgrzymkę rozpoczynał właśnie tu - w drodze z Wadowic do Klasztoru ojców Bernardynów. W latach dzieciństwa, młodości i kapłaństwa często przemierzał kalwaryjskie dróżki, przemierzał wówczas również Naszą ziemię stryszowską   prowadzony w swych wędrówkach  szlakiem licznych  przydrożnych kapliczek i figur. Świadectwo jego pobytu w Naszej Małej Ojczyźnie Gminie Stryszów, według podań mieszkańców tej ziemi, to wędrówki po ścieżkach Beskidu Średniego, pobyt jako gimnazjalisty w Willach Ośrodka Wojskowego w Zakrzowie, uczestnictwo w szkoleniach obronnych, wizytacje duszpasterskie i bierzmowania w Parafiach Stryszów, Łękawica, Zakrzów. U stóp Chełmu, na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia, obiekty wojskowe odwiedzane były także przez osoby tak bliskie młodemu Karolowi, przez ojca – Urzędnika Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wadowicach i brata Edmunda – lekarza. Ślady i duch Papieża Polaka widoczne są w nabytym od Agencji Mienia Wojskowego, a następnie wyremontowanym Ośrodku Wczasowo - Rekolekcyjnym Archidiecezji Krakowskiej w Zakrzowie, poświęconym 28 czerwca 2003 r. przez Metropolitę Krakowskiego ks. Kard. Franciszka Macharskiego, w podzięce Bogu za 25 lat Piotrowej posługi Ojca Świętego. To tutaj w Kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego znajduje się ołtarz przeniesiony z Błoń krakowskich - przy którym mszę św. celebrował Jan Paweł II, a później także Benedykt XVI.

Od dziś, od 20 maja 2015 r. świadectwem dokonań i dzieła Naszego Wielkiego Rodaka jest Szkoła Podstawowa w Stryszowie, nosząca imię Patrona Świętego Jana Pawła II. Rok 2015 jest rokiem Jubileuszów związanych z Patronem Waszej i Naszej szkoły. Dwa dni temu 18 maja minęła 95. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Już 10 lat mija od odejścia Ojca Świętego do domu Ojca, przypadającą na 2 kwietnia. W tym roku przypada także 15. rocznica zjazdu szkół papieskich w Wadowicach. W przyszłym roku Wasza placówka dołączy do Rodziny Szkół Papieskich, aby promować dzieła upamiętniające jego postać. Młodzi nazywani przez św. Jana Pawła II „przyszłością świata i nadzieją narodów” powinni przekazywać nauczanie papieskie następnym pokoleniom, co powinno być podstawowym zadaniem szkoły noszącej Jego imię.

Życzę całej Waszej szkolnej społeczności: dyrekcji, nauczycielom, pracownikom oświaty, a  przede wszystkim uczniom i rodzicom, aby św.  Jan Paweł II jako Wasz patron stał się dla Was skalnym fundamentem, opoką  i autentycznym ludzkim wzorcem, drogowskazem kształtującym zarówno szlachetny  charakter  jak i zasady odpowiedniego postępowania, abyście umieli podchodzić do siebie nawzajem z taką miłością i otwartością z jaką Ojciec Święty zawsze podchodził do każdego z Nas."

Na koniec chciałbym w tym miejscu przytoczyć dobitne podkreślenie znaczenia jakości współczesnej edukacji i wychowania, które z wyjątkowym naciskiem wyraził św. Jan Paweł II  w trakcie przemówienie na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ - 02.10.1979 r.
Może nigdy tak bardzo jak dzisiaj wychowanie nie było nakazem życiowym i społecznym, który wymaga zajęcia stanowiska i zdecydowanej woli formowania dojrzałych osobowości. Może nigdy tak jak dzisiaj świat nie potrzebował ludzi, rodzin i wspólnot, które uczynią z wychowania rację swego bytu, które poświęcą się wychowaniu, jako pierwszorzędnemu celowi, oddając bez zastrzeżeń swoje siły, szukając współpracy i pomocy, podejmując próby i odnawiając w sposób twórczy i z poczuciem odpowiedzialności procesy wychowawcze. Być wychowawcą dzisiaj znaczy dokonać życiowego wyboru, godnego uznania i pomocy ze strony tych, którzy sprawują władzę we wspólnotach kościelnych i cywilnych.

 

Pamiętamy o bohaterskim Rotmistrzu

Każdy uczeń Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego zdaje sobie sprawę, że maj jest miesiącem szczególnym. Dnia 13 maja 1901 roku przyszedł na świat wspaniały człowiek, wzór, prawdziwy patriota – Witold Pilecki. Aby upamiętnić postać Rotmistrza, przybliżyć jego osobę mieszkańcom gminy Stryszów, już po raz trzeci zorganizowany został Marsz Pileckiego.

Pamięć o tym bohaterze, członku ruchu oporu w czasie II wojny światowej, ochotniku do Auschwitz nie miała przetrwać. Władze komunistyczne dążyły do tego za wszelką cenę. Za swoją działalność Pilecki poniósł największą cenę – został rozstrzelany 25 maja 1948r.Tym bardziej chcemy wykrzyczeć „CHWAŁA ROTMISTRZOWI!”.

Dzień 14 maja rozpoczął się w sali gimnastycznej, gdzie zgromadzeni uczniowie mogli podziwiać część artystyczną. "Rotmistrz Pilecki - dla mnie, dla Polski, dla świata" - tak brzmiała myśl przewodnia przygotowanego przez uczniów apelu. 

Chcieli oni przybliżyć wszystkim najsmutniejsze, a jednocześnie najbardziej bohaterskie czyny Naszego Patrona. Według zamysłu artystycznego p. B. Żabińskiej i . K. Fili, wspomnienie pobytu Pileckiego w obozie koncentracyjnym, gdzie "Ochotnik do Aschwitz" starał się udokumentować zbrodnie hitlerowców i zorganizować ruch oporu, w sposób naturalny przeplatało się z najpiękniejszymi polskimi wierszami patriotycznymi. Fenomenalna gra aktorska uczniów, których przygotowała p. Żabińska, czuwająca nad przebiegiem części artystycznej, zostanie z pewnością w pamięci odbiorców. Wzruszająca muzyka i piękna dekoracja (przygotowana przez p. B. Żabińską, p. R. Płachtę i uczniów) dopełniały dzieła.

Po części artystystycznej zgromadzeni udali się przed budynek szkoły, gdzie zaczęto formowac kolumne pochodu. Wszystkie klasy przygotowywały się do Marszy Pileckiego z najwyższą starannością. Uczniowie wraz z swoimi nauczycielami i zaproszonymi gośćmi przeszli spod Gimnazjum w Zakrzowie do Urzędu Gminy w Stryszowie. Uczniowie ubrani w barwy narodowe nieśli przygotowane transparenty, powiewały flagi.

Pod Urzędem Gminy odśpiewano patriotyczne pieśni. Uroczystość zakończył Apel poległych i pomordowanych, który odbył się przy Dębie Pamięci.

Marsz Pileckiego to ważna lekcja historii i patriotyzmu, to również jedno z najważniejszych wydarzeń dla społeczności szkolnej. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział i przyczynili się do zorganizowania tego wyjątkowego dnia! 

 

 

 

 

 

 

 

Zakrzów mistrzem Małopolski w BRD

Uczniowie Gimnazjum w Zakrzowie reprezentujący powiat wadowicki zdobyli Mistrzostwo Województwa Małopolskiego wygrywając finał wojewódzki XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Zawody odbyły się 12-13 maja w Mikluszowicach (powiat bocheński). Startowali mistrzowie powiatowi z całej Małopolski. Drużyna z Zakrzowa - w składzie:  Dominik Krystian, Damian Radomski, Filip Pająk z opiekunem Bogdanem Radwanem, zdobyła przepustkę do krajowego Finału Turnieju BRD. Reprezentanci z Gminy Stryszów będą uczestniczyć w finale krajowym w trudnej roli faworytów, gdyż obecni zakrzowscy gimnazjaliści mają już na swoim koncie tytuł Mistrza Polski /zdobyty w 2012 r. w kategorii szkół podstawowych – wówczas prowadzeni przez opiekuna Tomasza Gębalę z SP Stronie/. Trzymamy mocno kciuki za naszych reprezentantów w ścisłym finale krajowym BRD

Inauguracja nowej kadencji sołeckiej

Inauguracja nowej kadencji sołeckiej 2015/2019

6 maja na spotkaniu z Wójtem Gminy Janem Wacławskim oraz Skarbnik Gminy Marią Studnicką zainaugurowano kolejną kadencję sołecką w Gminie Stryszów. W ramach stryszowskiego samorządu funkcjonuje 5 sołectw – w większości z nich na stanowisku reprezentanta wsi pozostali dotychczasowi sołtysi: w Stryszowie Andrzej Bąk - w Łękawicy Antonii Sadzikowski - w Dąbrówce Tadeusz Szkut – w Stroniu Stanisław Pindel. W Zakrzowie dotychczasowa sołtys pani Anna Goryl pełni obowiązki sołeckie do czasu zwołania zebrania wiejskiego, w trakcie którego odbędzie się wybór tamtejszego sołtysa. Do doświadczonego grona sołtysów w kadencji 2015/2019 dołączył pan Marcin Zagól - nowy sołtys wsi Leśnica.

 

PROMOCJA ENERGII ODNAWIALNEJ


PROMOCJA ENERGII ODNAWIALNEJ 

W dniu 28 kwietnia 2015 r. w budynku remizy OSP Stryszów odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy dotyczące możliwości pozyskania dotacji na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. Podczas spotkania, w którym wzięło udział ok. 70 mieszkańców, przedstawione zostały warunki uzyskania dotacji na zakup i montaż urządzeńsłużących wytwarzaniu energii elektrycznej lub cieplnej wykorzystujących energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Spotkanie poprowadził Pan Krzysztof Cichoń – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Stryszowie, który na wstępie przedstawił ogólne założenia naboru wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poinformował, że gmina Stryszów zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich, wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów”, i w związku z tym zaprosił zainteresowanych mieszkańców do złożenia deklaracji udziału w projekcie.

Czytaj więcej...

Powiatowy Finał Ogólnopolskiego Turnieju BRD - Wieprz 2015

 

Mistrzowie BRD nadal niepokonani !!!

Powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju BRD odbył się 28 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieprzu. Na starcie zameldowały się najlepsze drużyny wyłonione wcześniej w eliminacjach międzygminnych. 7 drużyn w kategorii szkól podstawowych i sześć w kategorii gimnazjum rywalizowało o tytuł mistrza oraz prawo reprezentowania powiatu wadowickiego na Mistrzostwach Województwa Małopolskiego, które odbędą się w dniach 12, 13 maja w Mikluszowicach.

Faworyci zawodów – drużyny z terenu gminy Stryszów (Szkoła Podstawowa w Stroniu i Gimnazjum w Zakrzowie) KOLEJNY RAZ nie zawiedli. Zdecydowanie pokonali konkurencję i to oni po raz kolejny będą reprezentować nasz powiat w mistrzostwach województwa, oby z podobnym efektem jak w poprzednim roku, kiedy to wygrywając zawody wojewódzkie awansowali na Mistrzostwa Polski, z których przywieźli brązowe medale w kategorii drużynowej!

Drużyna SP w Stroniu wystąpiła w następującym składzie: Zuzanna Łazorko, Anna Radwan, Jakub Klameczko i Adrian Odrowąż. Ich poczynaniom bacznie przyglądali się rezerwowi, miejmy nadzieje przyszli strońscy BRD-owcy: Adrianna Łazorko, Natalia Nowak i Kacper Lempart. Opiekunem drużyny jest Tomasz Gębala.

Drużyna Gimnazjum w Zakrzowie wystąpiła w składzie: Dominik Krystian, Filip Pająk, Damian Radomski, Piotr Haranek (rezerwowy). Opiekunem drużyny jest Bogdan Radwan.

W klasyfikacji indywidualnej również w głównych rolach wystąpili zawodnicy ze Stronia i Zakrzowa.

W kategorii SP – 4 pierwsze miejsca zajęli zawodnicy ze Stronia:

1. Anna Radwan

2. Jakub Klimeczko

3. Zuzanna Łazorko

4. Adrian Odrowąż

W kat Gimnazjów:

1. Damian Radomski

1. Dominik Krystian

3. Filip Pająk

Warto podkreślić wysokie miejsce innej podstawówki z Gminy Stryszów: SP w Stryszowie w składzie: Angelika Kluza, Aleksandra Talaga, Konrad Stanowski, Filip Piwowarczyk zajęli wysokie V miejsce. Opiekunem drużyny jest Andrzej Gałuszka. W tym roku odbywa się już 38. edycja tych niezwykle prestiżowych zawodów. W każdych zawodach uczniowie startują w 5 konkurencjach: test wiedzy z przepisów ruchu drogowego,  test ze skrzyżowań, pokonywanie rowerowego toru przeszkód, pokonywanie miasteczka ruchu drogowego, praktyczne udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zwycięskie drużyny ze Stronia i Zakrzowa od lat należą do krajowej elity w tych zawodach. Mają na swym koncie kilka medali w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Największy dotychczasowy sukces osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stroniu w 2012 roku zdobywając tytuł Mistrzów Polski. Teraz ci sami uczniowie reprezentują gimnazjum w Zakrzowie i marzą o powtórzeniu sukcesu z podstawówki. Powodzenia!

Klasyfikacja generalna SP

 1. Stronie
 2. Inwałd
 3. Paszkówka
 4. Witanowice
 5. Stryszów
 6. Sułkowice Łęg
 7. Świnna Poręba

 Gimnazjum:

 1. Zakrzów
 2. Inwałd
 3. Wadowice nr 2
 4. Tomice
 5. Leńcze
 6. Sułkowice Łęg

 

 

 

 

 

 

Stypendia dla uzdolnionych sportowców

Olimpijskie nadzieje w Stryszowie

W marcu 2015 r. samorząd Gminy Stryszów postanowił uhonorować dwójkę wybitnie uzdolnionych młodych zawodników odnoszących już znaczące sukcesy sportowe stypendiami wypłacanymi od marca do grudnia 2015 r. Stypendium  otrzymała: Faustyna Wołek 15-letnia mistrzyni Polski juniorek w kategorii BMX i zdobywczyni  Pucharu Polski w trialu rowerowym juniorek oraz 13-letni Bartłomiej Klimowski - zwycięzca Lotos Cup w skokach i wicemistrz  juniorów w kombinacji norweskiej w 2014 r. Faustyna ma przyznane stypendium w wysokości 400 zł, a Bartek otrzymuje co miesiąc 500 zł. wsparcia od stryszowskiego samorządu. Obydwoje stanowią z pewnością „dobrą inwestycję”, gdyż ich kariera sportowa dopiero się rozwija, a już teraz sięgają najwyższych stopni podium. W trakcie kwietniowej sesji Rady Gminy Stryszów dokonano uroczystego wręczenia Listów Gratulacyjnych zawodnikom w obecności rodziców i prezesów  klubów w których młodzi zawodnicy zdobywają mistrzowskie szlify.

Czytaj więcej...

Finał Ligi Mistrzów w Stroniu - 27.02.2015

Już po raz trzeci najlepsze drużyny z kraju rywalizujące z w zawodach BRD (bezpieczeństwo ruchu drogowego) zawitały do Stronia.
To tutaj w dniach 26-27 lutego została rozegrana ostatnia eliminacja w ramach VIII edycji Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów. Trzy poprzednie eliminacje odbyły się wcześniej w Kędzierzynie-Koźlu (woj opolskie), Czarnej i Hucie Krzeszowskiej (woj. podkarpackie).

Czytaj więcej...

SP Stronie na odblaskowym podium

11 grudnia 2014 w Centrum Kongresowym w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom V Edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła". Wśród ścisłego grona zwycięzców na podium znalazła się Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Stroniu  zdobywając  III miejsce w województwie.

Czytaj więcej...

Podsumowanie projektu „Aktywność Twoją Szansą” 2014

Aktywność daje szansę i nadzieję

W dniu 09.12.2014 r. odbyło się  spotkanie podsumowujące  projekt „Aktywność Twoją Szansą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie w 2014 r. 

Czytaj więcej...

Ślubowanie Wójta Gminy - 8 grudnia 2014

W dniu 8 grudnia 2014 roku odbyła się II sesja w VII kadencji Rady Gminy w Stryszowie wybranej na lata 2014-2018.  Sesja została zwołana w celu złożenia ślubowania wójta gminy Pana Jana Wacławskiego, wybranego przez mieszkańców w wyborach samorządowych w dniu 30 listopada 2014 r.

Czytaj więcej...

ZŁOCI JUBILACI 2014

ZŁOCI JUBILACI – GMINA STRYSZÓW 2014

Pary małżeńskie z Gminy Stryszów, które pobrały się w 1964 roku, świętowały 23 października 2014 r. w Urzędzie Gminy swe „Złote Gody”. Wójt Jan Wacławski, w asyście przewodniczącego Rady Gminy Antoniego Sadzikowskiego oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Kazimierza Grzybka - wręczyli seniorom „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jubilaci otrzymali gratulacje oraz  serdeczne życzenia, były też kwiaty i poczęstunek z lampką szampana.

Czytaj więcej...

ŻEGNAJ LATO NA ROK

W ostatni dzień sierpnia 2014 roku  pożegnaliśmy kapryśne lato. Mimo  niesprzyjającej aury, klimat imprezy i  humory sprzyjały  uczestnikom imprezy. Piknik – Pożegnanie lata organizowany na obiektach Ludowego Klubu Sportowego „Chełm” Stryszów,  wpisał się trwale w kalendarz a tegoroczny był już czternastą edycją. Jak zwykle organizatorzy – Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski i Gminny Ośrodek Kultury zadbali o atrakcje sportowe i artystyczne.

Czytaj więcej, Galeria zdjęć

Giminazjalne sztafety na powiatowym podium

15 kwietnia 2014 r. na stadionie „ Skawa” Wadowice odbyły się powiatowe zawody w biegach sztafetowych 10x800 m dziewcząt i 10x1000 m chłopców.

Choć pogoda nie dopisywała sportowcom z Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie - to nie przeszkodziło. Dziewczęta z dużą przewagą nad innymi sztafetami wywalczyły I miejsce w powiecie, natomiast chłopcy uplasowali się na II miejscu. Obie drużyny reprezentowały powiat i szkołę na zawodach wojewódzkich w Nowym Targu 29 kwietnia. Tu rywalizacja była dużo bardziej zacięta. Dziewczęta zajęły XVI miejsce na 40 sztafet, zaś chłopcy XXII.

opiekun Dominika Gwiżdż
skład drużyny dziewcząt:

 1. Aneta Banaszak
 2. Iwona Makówka
 3. Izabela Okręglicka
 4. Weronika Zaremba
 5. Weronika Wyka
 6. Anna Duda
 7. Gabriela Galos
 8. Aneta Okręglicka
 9. Karolina Leńczowska
 10. Emilia Łazorko
 11. Patrycja Płate

opiekun Bogdan Radwan
skład drużyny chłopców:

 1. Bartosz Mirocha
 2. Radosław Marcowski
 3. Mateusz Kruszowiak
 4. Patryk Godula,
 5. Artur Lempart
 6. Szymon Chrapek
 7. Damian Radomski
 8. Michał Franik
 9. Tomasz Pilch
 10. Kacper Warchał
 11. Arkadiusz Wicher

 

II Festyn Zdrowia w SP Stryszów

 

        

15 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej w Stryszowie odbył się Festyn Zdrowia pod hasłem „O zdrowie dbamy i zdrowo się odżywiamy””
Festyn był uwieńczeniem działań, które prowadzi szkoła w ramach realizacji programu edukacji zdrowotnej.
W czasie festynu uczniowie prezentowali potrawy, których dominującym składnikiem były warzywa i owoce, przygotowane specjalnie na tę okoliczność z ogromnym zaangażowaniem rodziców.

Punktem kulminacyjnym uroczystości była prelekcja dietetyk Elżbiety Węglarz na temat zasad zdrowego odżywiania. Uczniowie klasy drugiej oraz członkowie koła przyrodniczo-ekologicznego wierszem i piosenką  opowiedzieli o zasadach zdrowego stylu życia.

W duchu krzewienia aktywności fizycznej Festyn Zdrowia zakończył się rozgrywkami sportowymi. W konkurencjach sportowych  z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli również rodzice.

Czytaj więcej...

Pamiętamy o Witoldzie Pileckim

 

„Bo choćby mi przyszło postradać me życie –

tak wolę – niż żyć, a mieć w sercu ranę”.

„To, co powiem, musi być zachowane w najgłębszej tajemnicy… Nie nazywam się Tomasz Serafiński. Moje prawdziwe nazwisko brzmi: Witold Pilecki”.

Gorące biało-czerwone serca uczestników majowego marszu ku czci rtm. Pileckiego zachęcały po raz drugi mieszkańców Zakrzowa i Stryszowa do bliższego poznania sylwetki Patrona Gimnazjum w Zakrzowie.

13 maja 2014 roku w 113. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego, podobnie jak rok temu, uczniowie zakrzowskiego „Pileckiego” wraz z nauczycielami chcieli poprzez Marsz Rotmistrza przypomnieć o Witoldzie Pileckim.

II Zakrzowski Marsz Rotmistrza Pileckiego rozpoczął się o godz. 11.30 przed budynkiem zakrzowskiego gimnazjum, skąd maszerujący w radosnym korowodzie ruszyli do Stryszowa. Na placu przed UG w Stryszowie  wójt Jan Wacławski, pracownicy urzędu oraz przechodnie wysłuchali „Ballady o Rotmistrzu Pileckim” w wykonaniu uczniów z Zakrzowa. Po marszu organizatorzy zaprosili wszystkich na uroczysty Apel Pamięci poświęcony Żołnierzom Wyklętym.

Witold Pilecki (1901-1948) to „bohater naszych czasów”. Patriota, który w życiu kierował się najważniejszymi wartościami w myśl dewizy „Bóg. Honor. Ojczyzna”. W 1940 roku rotmistrz Pilecki na ochotnika poszedł do Auschwitz. Po dwóch latach i siedmiu miesiącach dokonał brawurowej ucieczki z obozu. Napisał pierwsze na świecie raporty o Holokauście. Walczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Był torturowany i skazany na śmierć. Miejsce jego pochówku do dziś pozostaje nieznane (prawdopodobnie spoczął w tzw. kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach). 

 

 

Zwycięstwo drużyn BRD - Stronie i Zakrzów najlepsze w Małopolsce !

Zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Stroniu oraz utytułowani zawodnicy z Gimnazjum w Zakrzowie po raz kolejny potwierdzili swoją niezwykle wysoką klasę w polskim Turnieju BRD. Tym razem reprezentując Gminę Stryszów oraz Powiat Wadowicki zdobyli Mistrzostwo Województwa Małopolskiego w obydwu kategoriach wiekowych. Zawody odbyły się 13-14 maja w Mikluszowicach (powiat bocheński). Na starcie pojawiły się najlepsze ekipy z całego województwa (mistrzowie poszczególnych powiatów). Drużyna SP Stronie (w składzie: Aniela Zawiła, Joanna Gnojek, Piotr Haranek, Patryk Pióro i Marcin Wadowski, opiekun Tomasz Gębala) oraz drużyna Gimnazjum w Zakrzowie (w składzie:  Dominik Krystian, Mariusz Franik, Damian Radomski, Filip Pająk, opiekun Bogdan Radwan)  wygrywając finał wojewódzki zdobyły przepustkę do Ogólnopolskiego Finału Turnieju BRD. W tym roku zostanie rozegrany już XXXVII finał tych niezwykle prestiżowych zawodów. Areną zmagań 16 najlepszych drużyn w kraju (mistrzowie województw) będzie tym razem Czarna (województwo podkarpackie). Co do samej rywalizacji w Mikluszowicach – to choć stała ona na bardzo wysokim poziomie - nasi zawodnicy zwyciężyli w każdej z 5 konkurencji (test wiedzy, test skrzyżowań, jazda po rowerowym torze przeszkód, jazda po miasteczku ruchu drogowego oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej). Dużą niespodziankę sprawiły dziewczęta – Aniela Zawiła zdobyła I miejsce w klasyfikacji indywidualnej, III miejsce przypadło Asi Gnojek, rozdzielił je Patryk Pióro (II miejsce). Piotr Haranek (ubiegłoroczny mistrz województwa małopolskiego) tym razem zajął miejsce IV. Na uwagę zasługuje wynik Anielki, która w każdej z 4 indywidualnych konkurencji (pierwsza pomoc jest punktowana tylko drużynowo) nie popełniła żadnego błędu (bezbłędna w testach, bezbłędna w jeździe!) Długo zastanawiali się sędziowie główni turnieju i nie przypomnieli sobie, żeby taka sytuacja miała miejsce kiedykolwiek w poprzednich latach. Reprezentacja Gimnazjum w Zakrzowie również w świetnym stylu zdobyła I Miejsce w wojewódzkiej rywalizacji - a trzeba przyznać, że zawodnikom z tytułem Mistrza Polski /zdobytym w 2012 r. w kategorii szkół podstawowych/ - którzy od lat utrzymują  najwyższy poziom, przychodzi to nie tak łatwo jakby się wydawało. Teraz pozostało nam kibicować i trzymać mocno kciuki za naszych zawodników na finale krajowym. Życzymy powodzenia!


/fot. z serwisu www.zskoscielec.szkolnastrona.pl//fot. Tomasz Gębala/        

Gminne obchody Dnia Strażaka

Świętowanie przy Florianie - Zakrzów 2014

W słoneczną sobotę 10 maja 2014 r. odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach uczestniczyli strażacy z terenu gminy oraz licznie przybyli goście. Uroczystość rozpoczęła się mszą odprawioną w kościele parafialnym pw. św. Anny w Zakrzowie przez ks. Wikarego Marcina Sędzika oraz proboszczów ks. Józefa Bałę i ks. Zbigniewa Kaleciaka, następnie strażacy przemaszerowali przy dźwiękach strażackiej orkiestry dętej z Łękawicy na plac przy dworze „Senator” w Zakrzowie, gdzie podczas apelu okolicznościowe przemówienia i podziękowania wygłosili: wójt Jan Wacławski, przewodniczący Rady Gminy Antoni Sadzikowski, Komendant PSP Wadowice mł. bryg. Paweł Kwarciak oraz Maciej Koźbiał - przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego, który wręczył symboliczne dyplomy oraz statuetkę „Strażaka Roku 2013” dla dh. Stanisława Zabiegaja. Specjalnymi podziękowaniami wyróżniono drużyny i opiekunów MDP z Łękawicy i Stronia. Ochrona przeciwpożarowa jest jednym z najistotniejszych zadań stryszowskiego samorządu. Zakres działań wykonywanych przez druhów strażaków znacznie się poszerzył w porównaniu do tych, które wykonywali druhowie w XIX/XX w. Oprócz gaszenia pożarów - uczestniczą w ratownictwie drogowym i ekologicznym, walczą w czasie  klęsk żywiołowych i usuwają szkody powodziowe, udzielają pomocy przedmedycznej, są trzonem Obrony Cywilnej. Aby dobrze wypełniać swe zadania strażacy muszą być zdrowi, sprawni i przede wszystkim dobrze wyszkoleni. Wymaga to poświęcenia czasu, zaangażowania i sumienności. Tym bardziej należą się im podziękowania, szacunek i uznanie nie tylko od samorządowców, lecz także od całej wspólnoty lokalnej. Niech św. Florian – patron strażaków czuwa nad Waszym bezpieczeństwem i Waszymi rodzinami – mówił do zgromadzonych druhów wójt Jan Wacławski. Medalami złotym, srebrnym i brązowym oraz odznaczeniami Strażak Wzorowy uhonorowano kilkunastu wyróżniających się strażaków z jednostek OSP w Stryszowie, Zakrzowie, Stroniu i Łękawicy.

Uchwalą 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Woj. Małopolskiego:  

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

1. Dh Ryszard Talaga (OSP Stryszów)

2. Dh Krzysztof Żmija (OSP Stryszów)

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

1. Dh Marcin Stanek (OSP Stryszów)

2. Dh Marcin Wójcik (OSP Stryszów)

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

1. Dh Krzysztof Cycoń (OSP Stryszów)

2. Dh Łukasz Makówka (OSP Stryszów)

3. Dh Zdzisław Korzeniowski (OSP Zakrzów)

4. Dh Piotr Styrczula (OSP Zakrzów)

5. Dh Andrzej Janeczek (OSP Stronie)

6. Dh Adam Piwowarczyk (OSP Łękawica)

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Wadowicach odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali:

1. Dh Adam Godula

2. Dh Marcin Mlak

3. Dh Kamil Gniadek

4. Dh Dawid Kowalczyk

5. Dh Dominik Woźnicki

 

 

 

 

 

 

„PRIMUS INTER PARES” - Złota 10 Szkoły

„PRIMUS INTER PARES” - Złota 10 Szkoły

Podczas czternastej gali konkursu PRIMUS INTER PARES w zakrzowskim Gimnazjum 27 marca 2014r. złote statuetki prymusów otrzymało 10 najlepszych uczniów szkoły, których średnia ocen wynosi od 4,86 do 5,53: Karol Talaga, Anna Kruk, Daria Maj, Anita Łabędź, Katarzyna Surzyn, Marta Wiewióra, Aneta Okręglicka, Dominika Kowalczyk, Michał Makówka, Marta Kwartnik. Do ścisłego grona, najzdolniejszych dyrektor Janina Paszta zaliczyła również Emilię Herok, finalistkę olimpiady polonistycznej i historycznej, uczestniczkę programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2013/14. Ten autorski projekt jest unikatowym w skali światowej przedsięwzięciem edukacyjnym. Stowarzyszenie wspiera utalentowaną młodzież z całej Polski już ponad 30 lat – ze znakomitymi rezultatami. Najlepsze wyniki w nauce osiągnął w tym roku Karol Talaga, którego średnia ocen sięgnęła 5,53. Karol świetnie radził sobie już w szkole podstawowej. W pierwszej klasie gimnazjum został laureatem konkursu biblijnego. Ma talenty humanistyczne, a także matematyczno-przyrodnicze, jest finalistą z geografii. Zanim wręczono statuetki najlepszym uczniom, przed zgromadzonymi gośćmi zaprezentowała się uzdolniona młodzież z koła teatralnego, która pod opieką polonistek: Renaty Szafraniec i Kingi Szwai-Klugowskiej podjęła kolejne trudne wyzwanie aktorskie. Po inscenizacji „Romea i Julii” Williama Szekspira tym razem na gimnazjalnej scenie mamy okazję podziwiać „Dzikie łabędzie”– adaptację klasycznej baśni pisarza i poety duńskiego Hansa Christiana Andersena.

 

 

 

 

 

 

Zwycięstwo koszykarek z SP Stryszów

 

Polanka Wielka waleczna, ale Stryszów jednak minimalnie lepszy – tak można podsumować ostatnie sekundy meczu rozstrzygającego o zwycięstwie w Rejonowych Igrzyskach mini koszykówki dziewcząt. Były to jednocześnie półfinały rozgrywek wojewódzkich organizowanych przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy. 25 marca 2014 r. Szkoła Podstawowa w Stryszowie - jako mistrz powiatu wadowickiego - gościła reprezentacje powiatów: oświęcimskiego i chrzanowskiego. Niestety nie przyjechała reprezentacja olkuskiego, ze względu na absencję dwóch podstawowych zawodniczek. Świadczy to o bardzo wyrównanym poziomie rywalizacji, gdyż bez silnego składu nie można było tu liczyć na sukces. Na szczęście drużyna SP Stryszów - zagrzewana gorąco do walki przez wójta gminy Jana Wacławskiego oraz dyrektora szkoły Lucjana Pająka - kolejny raz okazała się nie do zatrzymania. Ekipa stryszowska pod opieką Andrzeja Gałuszki w składzie: Angelika Kluza, Patrycja Leśniak, Magdalena Paździora, Paulina Pieczara, Wioletta Sermak, Anna Stawowy, Wiktoria Studnicka, Wiktoria Zawiła, Sandra Żmija -  rzeczywiście imponowały zaangażowaniem i skutecznością. Ponieważ decydujący mecz z koszykarkami z Polanki Wielkiej zakończył się remisem, zgodnie z regulaminem konieczne były 3 minuty dogrywki. Ostatecznie po zaciętej walce zwyciężyły stryszowianki, zapewniając sobie awans do małopolskiego finału. Puchar i dyplomy wręczył zawodniczkom Prezes Zarządu Wadowickiego MSZS Adam Kunowski, pełniący również funkcję sędziego głównego zawodów.  Ostateczne wyniki półfinału: I miejsce - SP Stryszów /powiat wadowicki/,  II miejsce - SP Polanka Wielka /powiat oświęcimski/, III miejsce - SP 1 Chrzanów /powiat chrzanowski/.

 

  

 

 

 

 

 

Pasmo halowych zwycięstw Łękawicy

W czasie zimowych ferii już od szesnastu lat w Witanowicach rozgrywany jest Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizatorem zawodów jest Zarząd Powiatowy Związku OSP RP, a także Zarząd Gminny Związku OSP RP w Tomicach, Szkoła Podstawowa w Witanowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Witanowicach, Wójt Gminy Tomice oraz Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach. Zmagania upamiętniają imię młodego druha z Witanowic Piotra Galasa, który kilka lat temu zmarł na stadionie Skawy podczas treningu strażackiego. Tym razem w hali sportowej przy szkole w Witanowicach spotkało się jedenaście młodzieżowych drużyn OSP  z terenu całego wadowickiego powiatu. Druhowie i druhny zdobywali punkty w oryginalnych i wymagających  konkurencjach: sztafecie hokejowej, układance ratowniczej,  ćwiczeniach bojowych, rzucie kółkiem  i rzucie do wiaderka.  To wyśmienity sprawdzian przygotowania fizycznego i zespołowego do zadań strażackich, a przy tym sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu podczas przygotowań. W tegorocznej  XVI Edycji Turnieju najlepszą drużyną okazała się po raz kolejny OSP z Łękawicy, która dołączyła nowe trofeum do swej już pokaźnej kolekcji.  Młodzi  łękawiczanie  dzięki  nieprzerwanemu od 2005 roku pasmu zwycięstw mają już trzy puchary „przechodnie” Turnieju zdobyte na własność. Jak widać popularny tekst piosenki „Pokaż na co Cię stać, ale nie jeden raz” może być śmiało dedykowany zawodnikom i opiekunom tej jednostki. To nieprzerwane pasmo 9 zwycięstw z rzędu nie jest z pewnością przypadkowym uśmiechem losu, bowiem Ochotnicza Straż Pożarna w Łękawicy działa od 1940 roku, a tradycje strażackie są tutaj przekazywane sumiennie z pokolenia na pokolenie. Obecnie łękawicka drużyna młodzieżowa liczy sobie 12 chłopców i 12 dziewcząt. Podczas Turnieju rozegranego  8 lutego 2014 w Witanowicach zwycięska ekipa wystąpiła w składzie: Klaudia Piwowarczyk, Izabela Okręglicka, Martyna Worytko, Mariusz Zawiła, Adrian Dębski, Konrad Wątroba, Karol Pułka i Łukasz Czuba. Opiekunem drużyny jest dh Szymon Kruk oraz dh Bogdan Ryba, który nieprzerwanie od 13 lat przygotowuje młodzież do witanowickiego turnieju. Uczestnicy zawodów startują w wieku od 10 do 15 lat,  zatem „kadencja” naszych  reprezentantów jest krótka.  Dzięki  temu już  trzy „pokolenia” zawodników przeszły drogę przygotowań do powiatowego turnieju halowego. Kilkanaście startów zakończonych sukcesem z pewnością przynosi satysfakcję opiekunom, jednak mamy świadomość, że bez zapału i zaangażowania samej młodzieży nie byłoby tych sukcesów i za to chciałbym im wszystkim podziękować. Warto podkreślić i podziękować również strażakom ze Stronia, którzy pod opieką druha Piotra Kocańdy zajęli w tej powiatowej rywalizacji VII miejsce. Cieszę się bardzo, że rośnie w gminie młode pokolenie sprawnych i dobrze wyszkolonych strażaków ochotników – podkreśla dh Bogdan Ryba, pełniący od zeszłego roku funkcję Komendanta Gminnego Związku OSP na terenie Gminy Stryszów.

 fot. Karol Pułka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stronie wygrało Ligę Mistrzów BRD

Kolejne eliminacje w ramach VII edycji Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozegrano 10-11 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej w StroniuPatronat honorowy nad zawodami objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. W skład komitetu weszło wiele znamienitych osobistości: Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski – w jego zastępstwie do Stronia przybył Wicekurator Grzegorz Baran, Jacek Jończyk Starosta Wadowicki, insp. Waldemar Krężel Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, mł. bryg.  Paweł Kwarciak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, którego w Stroniu reprezentował st. kpt. mgr inż. Mirosław Matusik, Andrzej Kramarczyk Wiceprezes Małopolskiego Związku Kolarskiego, Marek Dworak Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, Jerzy Wyrwiak właściciel firmy Euroblask Andrychów oraz Antoni Sadzikowski  - Przewodniczący Rady Gminy w Stryszowie. Organizatorami była Szkoła Podstawowa w Stroniu, Wójt Gminy Stryszów oraz Starosta Powiatu Wadowickiego.

Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Oprawę techniczną zapewnili prawdziwi profesjonaliści. Test wiedzy oraz rowerowy tor przeszkód sędziowali policjanci z Komendy Powiatowej w Wadowicach (asp. szt. Paweł Migdałek oraz asp. Katarzyna Herma oraz Jerzy Wyrwiak), konkurencję pierwszej pomocy mł. asp. Kamil Guguła oraz asp. Łukasz Karkoszka z Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Zawody zakończyły się nie tylko sukcesem organizacyjnym - co podkreślali uczestnicy oraz zaproszeni goście - ale także sportowym. „Nasze” drużyny odgrywały w nich główne role. Gimnazjum w Zakrzowie zajęło III miejsce (Mariusz Franik, Dominik Krystian, Damian Radomski, Filip Pająk, opiekun Bogdan Radwan). Z kolei Szkoła Podstawowa ze Stronia zajęła I miejsce (Aniela Zawiła, Joanna Gnojek, Patryk Pióro, Piotra Haranek, Marcin Wadowski, opiekun Tomasz Gębala). Zawody ogólnopolskie to także okazja do promowania naszego regionu.   Malownicze tereny naszej "Małej Ojczyzny" zrobiły ogromne wrażenie na zaproszonych gościach. Niezapomniane wrażenie wywarło wieczorne zwiedzanie kalwaryjskiego Klasztoru oraz Ośrodka Caritas w Zakrzowie. Rozmach przeprowadzonych zawodów, poziom rywalizacji oraz wyjątkowa  atmosfera zrobiły ogromne wrażenie na wszystkich. W klasyfikacji generalnej - po rozegraniu wszystkich tegorocznych edycji Ligi Mistrzów BRD  - SP Stronie zdobyło I miejsce, a Gimnazjum w Zakrzowie zajęło II miejsce. Takie wyniki wskazują na wysoką formę naszych reprezentantów i dobre przygotowanie do tegorocznego ogólnopolskiego Turnieju BRD, w którym obydwie szkoły będą musiały zmierzyć się z niełatwą rolą faworytów.

 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowani za działanie na rzecz Gminy Stryszów

Prestiżowe tytuły wdzięczności i uznania przyznano podczas sesji Rady Gminy w Stryszowie.
  

Podczas ostatniej w 2013 r. - uroczystej sesji Rady Gminy w  Stryszowie, którą zorganizowano w Ośrodku Caritas w Zakrzowie, radni jednogłośnie nadali prestiżowe tytuły "Honorowy Obywatel Gminy Stryszów", "Zasłużony dla Gminy Stryszów" oraz "Dobrodziej Gminy Stryszów".

   Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Stryszów" Rada Gminy nadała Stefanowi Sawickiemu. Tytuły "Zasłużony dla Gminy Stryszów" decyzją Rady Gminy otrzymali: Daniela Kruk oraz Andrzej Kramarczyk. Tytuł "Dobrodziej Gminy Stryszów" Rada Gminy przyznała przedsiębiorcy Jerzemu Stawowemu. Wszystkim wyróżnionym stosowne statuetki oraz okolicznościowe dyplomy wręczyli wójt gminy Stryszów Jan Wacławski oraz przewodniczący Rady Gminy Stryszów Antoni Sadzikowski.

 

Czytaj więcej...

Medal im. Bolesława Chomicza otrzymał druh Jan Wacławski


Medal cenniejszy niż złoto

 

Strażacy w całym kraju świętują 20-lecie powołania Państwowej Straży Pożarnej - 
z dumą podkreślając, że współczesna PSP to formacja, do której Polacy mają wyjątkowo wysokie zaufanie. Z tej okazji również w powiecie wadowickim odbył się 18.05 2012 r. uroczysty apel poświęcony tym wszystkim, którzy w ciągu minionego 20-lecia czynnie przyczynili się do podniesienia sprawności jednostek strażackich - zarówno tych zawodowych, działających pod  kuratelą państwa,
jak i ochotniczych – zrzeszających druhów w ramach lokalnych jednostek OSP.  
W trakcie uroczystości na placu apelowym JRG w Wadowicach Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Mróz, w asyście Komendanta Powiatowego mł. bryg. Pawła Kwarciaka - uhonorował medalem im. Bolesława Chomicza druha Jana Wacławskiego – Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Stryszowie. Jestem dumny z otrzymanego medalu honorowego. Dla strażaków Bolesław Chomicz jest ikoną pożarnictwa, wybitną osobą, pasjonatem o nieprzeciętnych talentach przywódczych i organizacyjnych. Na gruncie Małej Ojczyzny Gminy Stryszów, jako już 19-letni Prezes Zarządu Gminnego Oddziału Związku OSP RP - korzystam ze wzorców którymi kierował się w swych działaniach Bolesław Chomicz - integrując całe środowisko strażackie, dbając o właściwy rozwój i wyposażenie jednostek – ciągle poszukuję możliwości pozyskania dla OSP środków pozabudżetowych. Otrzymane odznaczenie jest dowodem uznania nie tylko dla mnie - lecz także dla wszystkich druhów-ochotników z terenu gminy – podkreślił druh Jan Wacławski.

 

Czytaj więcej...

"Onufralia 2012"

 

        

24 czerwca - na boisku sportowym "Żarek" Stronie - odbyły się "Onufralia 2012", czyli kolejne huczne Imieniny Gminy Stryszów. Impreza jest organizowana w ramach dnia patrona gminy – św. Onufrego. Przy dobrej pogodzie tegoroczne Onufralia zgromadziły dużą publiczność – zarówno dorosłych jak i masę młodzieży – dzięki czemu już czuło się na Kamionce wakacyjną atmosferę. W ramach programu najpierw odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną „Leśny Partyzant - Wieliczka” a Samorządowcami Gminy Stryszów. Mecz zakończył się wynikiem 5:3. Kapitanem reprezentacji Partyzantów jest znany muzyk Marek Stryszowski – tak więc partyzanci pokonali naszych śpiewająco. Następnie na plenerowej scenie zaprezentowały się zespoły artystyczne działające przy GOK w Stroniu oraz zespoły zaproszone: „Kozinianie” i „Jaszczurowianki”. Świetnym występem – w nowych pomarańczowych barwach - popisała się Orkiestra Dęta „Stryszów” pod kierunkiem kapelmistrza Kazimierza Gromady. Ważnym i bardzo udanym punktem programu był także debiut zespołu „Mali Stronianie” – oby młody zespół stał się takim filarem naszej rodzimej kultury ludowej jakim byli przez dziesiątki lat „Stronianie”. Również udanym elementem programu był występ kabaretu „Radosna Biesiada”, który przede wszystkim dzięki popularnym melodyjnym szlagierom - został dobrze przyjęty przez roztańczoną publiczność na strońskim boisku. 

Czytaj więcej...

Święto Policji 2012

 

        

W symbiozie bezpieczeństwa - Święto Policji 2012   

Co roku w lipcu w  całym kraju uroczyście obchodzone jest Święto Policji – ustanowione na pamiątkę utworzenia w dniu 24 lipca 1919 w odrodzonej Polsce - Policji Państwowej. W tym roku 20 lipca 2012 r. w Kleczy Dolnej  - na zaproszenie inspektor Marii Łopusińskiej – szefowej policji w powiecie wadowickim - odbyło się tradycyjne wspólne spotkanie wszystkich środowisk i przedstawicieli instytucji związanych z codziennym funkcjonowaniem jednostek policji zapewniających bezpieczeństwo na obszarze powiatu wadowickiego. W trakcie uroczystego apelu 54 funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach otrzymało awanse na wyższe stopnie oraz medale, wyróżnienia i listy gratulacyjne.  Wytrwała służba na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz wzorowa współpraca z lokalnymi samorządami została doceniona przez włodarzy powiatu i gmin, którzy ufundowali nagrody dla najbardziej wyróżniających się policjantów. Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski wyróżnił: starszego aspiranta Dawida Herbuta, starszego aspiranta Pawła Studnickiego - za żmudne śledztwo zakończone skutecznym rozbiciem i ujęciem grasującego od lat na ternie ziemi stryszowskiej 16 osobowego gangu złodziejaszków.  Za szczególne zasługi we współpracy ze stryszowskim samorządem i placówkami oświatowymi został także nagrodzony starszy aspirant  Paweł Migdałek.  To dzięki takim policjantom możemy czuć się bezpiecznie. Rozbicie kilkunastoosobowej grupy przestępców z pewnością powstrzyma wielu innych przed złą drogą, bo tylko nieuchronność kary może skutecznie zmniejszać przestępczość. Natomiast w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego rola prewencji wśród dzieci i młodzieży jest nie do przecenienia. Zaangażowanie i energia starszego aspiranta Pawła Migdałka przyczyniła się zdecydowanie do osiągnięcia przez reprezentacje Szkoły Podstawowej w Stroniu tak wysokiego poziomu wiedzy z zakresu ruchu drogowego i pierwszej pomocy. Tytuł Mistrzów Polski w Turnieju BRD 2012, jaki zdobyli chłopcy ze strońskiej podstawówki w tym roku  jest z również sukcesem Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach i wyrażamy wdzięczność za tak owocną wieloletnią współpracę – podkreślił Wójt Gminy Stryszów wręczając wyróżnionym funkcjonariuszom specjalne nagrody. 

 

Czytaj więcej...