Uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka - Zakrzów 2018

Zgodnie tradycją, z okazji święta strażackiego patrona - św. Floriana , stryszowski samorząd zorganizował uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka. W uroczystościach, które odbyły się 5 maja 2018 r. na terenie Ośrodka Wczasowo -Rekolekcyjnego „Caritas” w Zakrzowie, uczestniczyli druhowie z terenu całej gminy oraz samorządowcy i zaproszenie goście.

 

Uroczystość rozpoczęła msza św. koncelebrowana przez ks. dyr. Grzegorza Wichra oraz proboszczów ks. Józefa Bałę, ks. Grzegorza Saternusa i ks. wikarego Kamila Szydłowskiego. Następnie w rytm taktów Orkiestry Dętej z Łękawicy przemaszerowano na plac apelowy w drugiej części OWR „Caritas”, gdzie podziękowanie dla wszystkich jednostek OSP wygłosili: wójt gminy Jan Wacławski, przedstawiciel KP PSP w Wadowicach kpt. Łukasz Drylski, przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego Jan Gębala, nadkomisarz Fryderyk Mamcarczyk oraz Maciej Koźbiał, który wręczył statuetkę „Strażaka Roku 2017” dla dh. Marty Pływacz. Wójt Jan Wacławski wręczył strażacki toporek dh. Bogdanowi Rybie, wyrażając wdzięczność za kilkuletnie pełnienie funkcji Komendanta Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Stryszowie. Medalami srebrnym i brązowym oraz odznaczeniami Strażak Wzorowy uhonorowano wyróżniających się strażaków z jednostek OSP w Stryszowie, Zakrzowie, Stroniu i Łękawicy. Dowódcą uroczystości był druh Bogdan Ryba, a nad kolejnością wystąpień czuwał druh Franciszek Opyrchał. Przedstawiciele jednostek podziękowali również Maciejowi Koźbiałowi za wsparcie finansowe przekazywane Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym.

Uchwałą Prezydium Zarządu Województwa Małopolskiego nadało:
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa:
1. Dh Bartłomiej Matuszyk 

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa:
1. Dh Marcin Sołek 


Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Wadowicach - Odznaką Strażak Wzorowy, odznaczony został:
1. Dh Jakub Banaś 
2. Dh Mariusz Ceremuga 
3. Dh Dawid Brudny