VII posiedzenie Forum Subregionalnego Małopolski Zachodniej - Zakrzów 26.10.2016


Członkowie Forum Subregionalnego Małopolski Zachodniej z powiatów wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego spotkali się 26.10.2016 r. w Zakrzowie na VII posiedzeniu. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. Obecni byli także Grzegorz Lipiec – członek Zarządu i Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego.

Przedmiotem obrad była dyskusja i głosowanie nad wstępną kwalifikacją merytoryczną kart projektów w ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 tj.: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski; 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych; 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji; 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). Uchwałami Forum ustalono wykaz – listę projektów dla poszczególnych naborów, które będą uprawnione do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym.