Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej

 • Drukuj


Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej 
Zgodnie z wieloletnią tradycją pracownicy oświaty z terenu Gminy Stryszów spotkali się w przeddzień Święta Edukacji Narodowej w zakrzowskim dworze „Senator”. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele samorządu - wójt gminy Jan Wacławski, przewodniczący Rady Gminy Paweł Żmija oraz skarbnik gminy Maria Studnicka. Wójt Jan Wacławski witając przybyłych podkreślał profesjonalizm i zaangażowanie z jakim dyrektorzy, nauczyciele,  pracownicy obsługi pełnią na co dzień misję edukacji i wychowania młodego pokolenia. Przy wielu znakach zapytania, związanych z nadchodzącą reformą edukacji, podkreślano  optymalne warunki jakie obecnie udało się stworzyć placówkom oświatowym na terenie Gminy Stryszów. Miniony rok szkolny przyniósł wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych oraz liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i zmaganiach sportowych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i krajowym.

Za szczególne osiągnięcia, zaangażowanie i sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej Wójt Gminy przyznał nagrody dyrektorom szkół i przedszkoli.

Nagrody Wójta 2016 r.

 1. mgr Janina Paszta
 2. mgr Lucyna Wacławska
 3. mgr Barbara Bruzda
 4. mgr Marek Kwartnik
 5. mgr Tomasz Gębala

Nagrody Dyrektora  2016 r. 

Szkoła Podstawowa w Stroniu 

 1. mgr Renata Elżbieciak
 2. mgr Joanna Kachnic
 3. mgr Jolanta Pilch 

Szkoła Podstawowa w Stryszowie 

 1. mgr Urszula Bizoń
 2. mgr Agata Gębala
 3. mgr Jadwiga Lasek
 4. mgr Maria Zborowska 

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 

 1. mgr Krystyna  Gębala
 2. mgr Zofia Kasprzycka - Haranek
 3. mgr Elżbieta Mamcarczyk 

Szkoła Podstawowa w Łękawicy 

 1. mgr Sławomir Tatar
 2. mgr Teresa Studnicka
 3. mgr Edyta Kwartnik
 4. mgr Paulina Cibor
 5. mgr Izabella Kania 
 6. mgr Maria Kruk
 7. mgr Barbara Leśniak

Gimnazjum w Zakrzowie 

 1. mgr Renata Gordon
 2. mgr Dominika Gwiżdż
 3. mgr Anna Oremus
 4. mgr Barbara Żabińska 

Przedszkole Samorządowe w Stroniu 

 1. mgr Bożena Jarguz – Fucek
 2. mgr Elżbieta Petrilàk

 Przedszkole Samorządowe w Stryszowie 

 1. mgr Elżbieta Więckowska 

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali:

 Joanna Kachnic, Teresa Okarmus, Barbara Żabińska, Anna Grajny