OTWARCIE „INKUBATORA KUCHENNEGO” W ZAKRZOWIE - 22.09.2016 r.

W Gminie Stryszów uruchomiono „Inkubator Kuchenny”, działający w zmodernizowanym budynku dawnej szkoły na Bugaju Zakrzowskim.

W Gminie Stryszów uruchomiono „Inkubator Kuchenny”, działający w zmodernizowanym budynku dawnej szkoły na Bugaju Zakrzowskim.
Zasada funkcjonowania Inkubatora polega na udostępnianiu mieszkańcom wsi, zwłaszcza przetwórcom, odpowiedniej infrastruktury po kosztach niższych niż rynkowe, aby ułatwić im rozwój działalności gospodarczej. Inkubator pozwoli lokalnym rolnikom spełniać wszelkie wymogi sanitarne i przetwarzać własne produkty bez inwestowania w kosztowne urządzenia gastronomiczne i chłodnicze. Dzięki temu znacząco obniżają się koszty wprowadzenia na rynek rodzimej oferty spożywczej. Przebudowa i wyposażenie obiektu w specjalistyczne urządzenia przechowywania, przetwórstwa i opakowania certyfikowanych produktów sfinansowano w ramach „Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”. Oficjalna inauguracja zakrzowskiego „inkubatora” odbyła się 22 września 2016 r. w obecności licznych przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i sponsorów. Przybyłych powitali: wójt Jan Wacławski,  prezes LGD „Gościniec 4 Żywiołów” Renata Bukowska oraz Guido Beltrani z Ambasady Szwajcarii. Instytucją wdrażającą projekt jest krakowska Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”; partnerem lokalnym jest działające na terenie gminy Stryszów, Mucharz i Kalwaria Zebrzydowska Stowarzyszenie „Gościniec 4 Żywiołów”; szwajcarskim partnerem jest „Resau Exchange Development Durable”. Funkcjonowanie Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie stanowi cześć realizacji kompleksowego projektu „Produkt Lokalny Małopolska”.