Serdeczny benefis w Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego

  • Drukuj

 

Głęboko refleksyjny i wzruszający charakter miało gremialne podziękowanie skierowane do pani dyrektor Janiny Paszty oraz pani Ani Goryl, które wraz z zakończeniem tego roku szkolnego postanowiły przejść na emeryturę. Barwny i przepełniony szacunkiem podwójny benefis  miał miejsce w piątkowe przedpołudnie 24 czerwca 2016 roku na sali gimnastycznej Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego. Na uroczystości w szkole obecna była m.in. Mama dyrektor Janiny Paszty, synowie z rodzinami, Edyta Stradomska wizytator z Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Wadowicach, wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski, przewodniczący Rady Gminy Paweł Żmija, skarbnik Maria Studnicka, pracownicy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stryszowie z siedzibą w Stroniu obecni i emerytowani. Radę Rodziców reprezentowała przewodnicząca Dorota Karbowiak oraz Beata Szemik, Katarzyna Gonek, Urszula Kunowska. Kadra pedagogiczna, uczniowie, rodzice, samorządowcy – wszyscy którzy przez 17 lat istnienia Gimnazjum w Zakrzowie mogli podziwiać jego racjonalne powstanie i wzrastanie – starali się wyrazić przynajmniej słowa podziwu dla dokonań i owoców pracy niezwykle skutecznego tandemu, który wykreował ducha i wypracował markę „Pileckiego”.

Dyrektor Janina Paszta - od 1999 roku zarządza Gimnazjum w Zakrzowie, przez siedemnaście lat kierując placówką oraz ucząc języka polskiego. W utworzonej od podstaw przez stryszowski samorząd placówce Janina Paszta zadbała o edukację otwartą, nowoczesną  i skuteczną. Dyrektor  szkoły z temperamentem i pomysłem, zawsze stawiająca dobro ucznia jako priorytet. Konsekwentnie podwyższając standardy edukacji, pamiętała o uczniach wymagających zwiększonej troski. Promując umiejętnie talenty i wzmacniając uzdolnionych, umożliwiła im wszechstronny rozwój i dalsze sukcesy. Pod Jej wpływem wyrosło i ukształtowało się całe obecne młode pokolenie Gminy Stryszów.

Pani Anna Goryl – niestrudzony pragmatyk, z pełnym poświęceniem i  niespotykanym zaangażowaniem – niezastąpiony współpracownik dyrekcji  Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie. Nauczycielka matematyki, która również kończy pracę zawodową w mijającym roku szkolnym 2015/2016. Za serce, czas, trud i cierpliwość serdeczne podziękowania zgodnym chórem wyrażali wszyscy: dyrektor Janina Paszta, Wójt i Przewodniczący Rady oraz rodzice, uczniowie, koledzy i koleżanki z pracy.(PePe)

foto: Piotr Piwowarczyk