Szkolenie strażaków OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Druhowie i kwalifikowani Ratownicy 
W dniach od 15.02.2016 r. do 21.02.2016 r. na terenie Gminy Stryszów odbyło się szkolenie dla strażaków OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W zajęciach prowadzonych przy udziale lekarza i wykwalifikowanych ratowników medycznych z firmy PRZED KARETKĄ Paweł Mickowski, uczestniczyło  45 strażaków z terenu gminy. Podczas szkolenia teoretycznego i praktycznego druhowie zdobywali wiedzę na temat udzielania pierwsze pomocy osobom będącym w nagłym stanie zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenie wraz z egzaminem  końcowym odbyło się w dniu 21.02.2016 r. na obiekcie Ośrodka Wypoczynkowo – Szkoleniowego CARITAS w Zakrzowie. Po zdanym pozytywnie egzaminie praktycznym i teoretycznym uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskali tytuł ratownika. Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu na terenie Gminy Stryszów jest obecnie 45 strażaków OSP posiadających tytuł ratownika - przeszkolonych zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Całkowity koszt szkolenia medycznego ratowników z gminnych jednostek OSP to  11 950 zł.