Stryszowskie solary już działają

W wyjątkowo ekspresowym tempie udało się zrealizować projekt pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich, wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów”. Samorząd stryszowski - jako jedyny w powiecie wadowickim – skutecznie aplikował o unijne dotacje na solary i fotowoltaikę - uzyskując na ten cel ponad 740.000 zł.

 

W ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"  można było zdobyć środki finansowe na tzw. „czystą energię” z kończącego się w tym roku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednak warunkiem otrzymania pieniędzy było wykonanie montażu i rozliczenie projektu w wyjątkowo szybkim tempie, w ciągu ostatnich miesięcy tego roku. Ryzyko się opłaciło - w zakresie projektu zrealizowano prace związane z instalacjami prosumenckimi na budynkach prywatnych, stanowiących własność mieszkańców gminy, którzy po przeprowadzonej rekrutacji i losowaniu zostali zakwalifikowani jako prosumenci. Projekt obejmował wykonanie 50 instalacji kolektorów słonecznych, oraz 15 instalacji fotowoltaicznych. Ogółem wykonano 65 instalacji prosumenckich, co wydatnie wpływa na oszczędności w zużyciu energii i zmniejszenie emisji pyłów z paliw kopalnianych. Całkowita wartość projektu po rozliczeniu wyniosła  892 496,04 zł w tym dotacja PROW stanowiła 83%. Pozostałą wartość zadania wpłacili prosumenci. Udana aplikacja, krótki okres montażu i sprawne rozliczenie projektu w wymaganym terminie jest imponującym sukcesem stryszowskiej gminy. Urząd nabył również praktyczne doświadczenie, które będzie atutem w następnych konkursach, umożliwiających dofinansowanie tego typu projektów. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców inwestycjami w zakresie odnawialnych źródeł energii Gmina Stryszów złoży kolejne wnioski aplikacyjne. Zgodnie z Ramowym Planem Działań na lata 2014-2020 pierwszy konkurs został zaplanowany w IV kwartale 2016 r. a kolejne w 2019 r.