"Bezpieczny Strażak" - umundurowanie bojowe dla OSP

Bezpieczny strażak działa skuteczniej

W ramach konkursu ,,Bezpieczny Strażak” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznano w 2015 r.  Gminie Stryszów dotację w wysokości 12.000 zł. Przy dołożeniu z budżetu gminy 12.000 zł zostało zakupionych 8 zestawów odzieży ochronnej, po dwa dla każdej z jednostek. W skład zestawu wchodzi: ubranie ochronne, buty bojowe, hełm,  kominiarka i rękawice. 18 listopada 2015 – w trakcie posiedzenia Zarządu Gminnego Związku OSP RP - przedstawiciele czterech jednostek: OSP Zakrzów, OSP Stronie, OSP Łękawica, OSP Stryszów  odebrali po dwa komplety bojowego umundurowania.