Kwiaty polskie i polska historia

W dworze Stryszów, będącym oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu, odbył się we czwartek (28 maja) podwójny wernisaż. W głównej sali wystawowej prezentowano ekspozycję „Kwiaty polskie” czyli malarstwo, grafikę warsztatową i cyfrową oraz fotografie będące dziełem ośmiorga doktorantów i studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
Lista artystów:
Kamil Baś
Małgorzata „Malwina” Niespodziewana
Mirosław Niesyto
Piotr Pandyra
Anna Poduszyńska
Magdalena Przybyło
Monika Stolarska
Magda Żmijowska

Równocześnie w sali sąsiedniej prezentowano dokumenty i odznaczenia należące do prof. Franciszka Lenczowskiego, autora "Wspomnień z życia" wydanych przez Urząd Gminy wraz z "Encyklopedią Stryszowa i okolic"- w ramach Bursztynowej Biblioteki. Projekt zrealizowany przez Gminę Stryszów w 2015 r. polegał na opracowaniu i wydaniu publikacji promującej dziedzictwo historyczne i kulturowe zatytułowanej „U źródeł naszej wolności – Zapomniany bohater ze Stronia”. Wspomnienia z życia. Pamiętnik Franciszka Lenczowskiego”. Nowa publikacja wydana w nakładzie 500 egzemplarzy prezentuje niezwykle interesujące i wartościowe dzieło, które przez dziesięciolecia pozostawało jedynie w maszynopisie – „WSPOMNIENIA Z ŻYCIA” – pamiętnik, który prof. dr Franciszek Lenczowski spisał w latach 1964-1970. Obok  pamiętników zaprezentowano również drugie interesujące wydawnictwo wchodzące w skład stryszowskiej  "Bursztynowej Biblioteki"„Encyklopedię Stryszowa i okolic”, która zawiera podstawowe informacje związane z Małą Ojczyzną Gminą Stryszów i Regionem, prezentowane w formie alfabetycznie ułożonych haseł, podane w fotograficznym skrócie i w historycznym przekroju. 
prof. Franciszka Lenczowski - pochodzący ze Stronia bohater dwóch wojen światowych, niezłomny patriota, świetny organizator systemu polskiego szkolnictwa, był jednocześnie wnikliwym historykiem średniowiecza, autorem kilkunastu opracowań naukowych. Łączył w sobie niezwykłą siłę charakteru i oficerską odwagę z sumiennością i wytrwałością sprawnego organizatora. Funkcje jakie sprawował kpt. Franciszek Lenczowski w ramach działalności Rządu RP na uchodźstwie – zwłaszcza na terenie Szkocji, gdzie był odpowiedzialny za całe szkolnictwo średnie, przysporzyły mu ogromnego uznania wśród przełożonych i wychowanków, lecz w nowej rzeczywistości Polski Ludowej stały się przyczyną nieufności, złośliwości i prześladowań czynionych mu przez komunistycznych „inżynierów dusz”. Wydawnictwo niniejsze ma na celu przełamanie wieloletniego zapomnienia o niezwykłych zasługach Naszego bohaterskiego krajana, o którego doniosłej roli i osiągnięciach powinniśmy zawsze pamiętać. Jak możemy przekonać się podczas lektury „WSPOMNIEŃ Z ŻYCIA” ich autor nigdy nie wyrzekł się swych strońskich korzeni i z pasją badał dzieje rodzinnej ziemi, z której los wywiódł go najpierw aż pod biegun północny do Murmańska, a potem aż na „wyspę ostatniej nadziei” do dalekiej Szkocji.


Obie wystawy można oglądać do 14 czerwca.