Inauguracja nowej kadencji sołeckiej

  • Drukuj

Inauguracja nowej kadencji sołeckiej 2015/2019

6 maja na spotkaniu z Wójtem Gminy Janem Wacławskim oraz Skarbnik Gminy Marią Studnicką zainaugurowano kolejną kadencję sołecką w Gminie Stryszów. W ramach stryszowskiego samorządu funkcjonuje 5 sołectw – w większości z nich na stanowisku reprezentanta wsi pozostali dotychczasowi sołtysi: w Stryszowie Andrzej Bąk - w Łękawicy Antonii Sadzikowski - w Dąbrówce Tadeusz Szkut – w Stroniu Stanisław Pindel. W Zakrzowie dotychczasowa sołtys pani Anna Goryl pełni obowiązki sołeckie do czasu zwołania zebrania wiejskiego, w trakcie którego odbędzie się wybór tamtejszego sołtysa. Do doświadczonego grona sołtysów w kadencji 2015/2019 dołączył pan Marcin Zagól - nowy sołtys wsi Leśnica.