PROMOCJA ENERGII ODNAWIALNEJ

  • Drukuj


PROMOCJA ENERGII ODNAWIALNEJ 

W dniu 28 kwietnia 2015 r. w budynku remizy OSP Stryszów odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy dotyczące możliwości pozyskania dotacji na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. Podczas spotkania, w którym wzięło udział ok. 70 mieszkańców, przedstawione zostały warunki uzyskania dotacji na zakup i montaż urządzeńsłużących wytwarzaniu energii elektrycznej lub cieplnej wykorzystujących energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Spotkanie poprowadził Pan Krzysztof Cichoń – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Stryszowie, który na wstępie przedstawił ogólne założenia naboru wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poinformował, że gmina Stryszów zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich, wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów”, i w związku z tym zaprosił zainteresowanych mieszkańców do złożenia deklaracji udziału w projekcie.

W drugiej części spotkania zaproszony przez Wójta Gminy ekspert w zakresie odnawialnych źródeł energii Pan Mariusz Kacała przedstawił zasady działania kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy zadawali pytania związane instalacjami na budynkach prywatnych i wymogami technicznymi, które muszą spełniać budynki. Na zakończenie spotkania mieszkańcom rozdano wzory deklaracji udziału w projekcie oraz ankietę gospodarstwa domowego, które zainteresowani mogą składać w urzędzie gminy w terminie do 8 maja 2015 r.

Prezentacja multimedialna ze spotkania - do pobrania